Like Share

TOPLOTNE PUMPE ZA SANITARNU VODU - Solarni bojleri sa toplotnom pumpom - Solarno grejanje sanitarne vode
Toplotne pumpe za sanitarnu vodu - VIESSMANN Vitocal 161-A / Toplotne pumpe u sprezi sa solarnim sistemom

Toplotne pumpe za sanitarnu vodu - Solarno grejanje sanitarne vode

 

TOPLOTNE PUMPE ZA SANITARNU VODU - Toplotna pumpa integrisana na solarnom bojleru - Sprega sa solarnim kolektorima  TOPLOTNE PUMPE ZA SANITARNU VODU - Solarni bojleri - Toplotne pumpe / Solarno grejanje vode - Toplotne pumpe za grejanje sanitarne vode PTV - Solarni bojleri za toplu vodu

TOPLOTNE PUMPE ZA SANITARNU VODU. Toplotna pumpa za sanitarnu vodu Viessmann - Vitocal 161-A predstavljaju energetski visoko efikasan način za grejanje sanitarne vode. Ušteda u električnoj energiji za pokretanje kompresora toplotne pumpe kompaktno smeštene na samom solarnom bojleru iznosi 75% u odnosu na potrošnju električne energije potrebne za pokretanje klasičnog bojlera sa električnim grejačem.
 
U sprezi sa solarnim sistemom tj. solarnim vakuumskim kolektorima i pratećim komponentama, nisku potrošnju električne energije za pokretanje toplotne pumpe eliminišemo od najranijeg proleća do najkasnije jeseni, takođe i u zimskom periodu za vreme sunčanih dana, koristeći solarnu besplatnu toplotnu energiju što predstavlja energetski najefikasniji način za grejanje sanitarne potrošne vode sa veoma visokom finansijskom uštedom od 90%. 

 

 

TOPLOTNE PUMPE - Grejanje sanitarne vode PTV - Viessmann Vitocal 161-A

SOLARNI BOJLERI - TOPLOTNE PUMPE - VIESSMANN / Solarni bojler sa toplotnom pumpom - Toplotne pumpe vazduh voda - Vitocal 161-A Viessmann - Solarno grejanje vode / Toplotne pumpe za grejanje sanitarne vode,
 katalog

Toplotna pumpa sa solarnim bojlerom
Vitocal 161-A / Katalog

SOLARNI BOJLERI - TOPLOTNE PUMPE - VIESSMANN / Solarni bojler sa toplotnom pumpom - Toplotne pumpe vazduh voda - Vitocal 161-A Viessmann - Solarno grejanje vode / Toplotne pumpe za grejanje sanitarne vode,
 karakteristike

Toplotna pumpa sa solarnim bojlerom
Vitocal 161-A / Karakteristike

SOLARNI BOJLERI - TOPLOTNE PUMPE / Toplotna pumpa za sanitarnu vodu - Solarni bojler sa toplotnom pumpom - Toplotne pumpe vazduh voda - Vitocal 161-A Viessmann - Solarno grejanje vode / Toplotne pumpe za grejanje sanitarne vode

Toplotna pumpa za sanitarnu vodu
Viessmann - Vitocal 161-A / Opis

Solarni bojleri za solarno grejanj sanitarne vode PTV sa toplotnom pumpom / Katalog

Solarni bojleri za grejanje vode sa 
toplotnom pumpom / Katalog

Solarni bojleri za solarno grejanje sanitarne vode PTV_Solarni vakuum kolektori-Solarni sistemi_Tehnicki detalji-karakteristike

Solarni bojleri za grejanje vode sa
toplotnom pumpom TDB-C S/T.detalji

Solarni bojleri za solarno grejanje sanitarne vode PTV_TDB-C So_Solarni vakuum kolektori_Solarni sistemi_Tehnicki detalji

Solarni bojleri za grejanje vode sa
toplotnom pumpom TDB-C So/T.detalji 

1: Unos podataka

2: Prijem izveštaja

3: Savetovanje i ugovaranje

4: Montaža sistema

Toplotne pumpe - Grejanje na toplotnu pumpu - Solarno grejanje,
 solarno grejanje vode - Cena - Konfigurator za unos podataka

Like Share