Like Share

SOLARNO GREJANJE VODE - SOLARNI PANELI ZA TOPLU VODU - OPREMA - PRODAJA OPREME - CENA 
Solarni kolektori - Solarni bojleri - Solarni kontroleri - Solarne pumpne grupe, pumpni moduli 
SOLARNI SPLIT SISTEMI / Oprema za solarno grejanje sanitarne vode STV - PTV / Pojedinačno odvojene komponente 
Solarni paneli za toplu vodu sa cevima / Prodaja opreme - Solarni set kompleti od 200 do 1000 litara / CENA 

Solarno grejanje sanitarne vode / Solarno grejanje vode - Oprema - Cena
 

SOLARNI KOLEKTORI / SOLARNI SPLIT SISTEMI - Komponente za solarno grejanje sanitarne vode
Solarni termalni sistemi za toplu vodu Solarno grejanje vode - Solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri,
 solarne automatike,
 solarne pumpne grupe - Solarno grejanje vode,
 oprema,
 kompleti,
 prodaja opreme Cena / Solarni kolektori - Solarni paneli,
 za grejanje vode ,
 Solarni kolektori za toplu vodu - Solarni sistemi za grejanje vode,
 sanitarne ptv,
 stv

Oprema za solarno grejanje sanitarne vode PTV - STV
Solarni split sistemi, komponente za solarno grejanje sanitarne i potrošne tople vode STV/PTV idealno su proračunati i sastavljeni za maksimalnu energetsku efikasnost i energetsku iskorišcenost besplatne solarne energije kako bi zadovoljili sve potrebe za sanitarnom toplom vodom svakog domaćinstva prema broju članova - korisnika, a takodje i potrebe za toplom vodom u turističkim objektima, hotelima, SPA centrima, restoranima i industriji za industrijske potrebe u kojima se postiže veoma visoka finansijska ušteda. Idealna kombinacija za optimalne performanse energetske efikasnosti, komponente visokog kvaliteta i savremenog dizajna, podležu svim zahtevima visokih standarda uz dugogodišnje garancije, obezbedjeni rezervni delovi i servis.

 

 

SOLARNI VAKUUMSKI KOLEKTORI / Solarni kolektori sa vakuumskim cevima - Heat pipe SOLARNI VAKUUMSKI KOLEKTORI - SOLARNO GREJANJE VODE - GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNI KOMPLETI - Oprema - CENA / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA - Solarni kompleti - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni split sistemi / Solarni kompleti

Solarni vakuumski kolektori WesTech WT-B58, zahvaljujući vakuumskim cevima sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima heat-pipe i visokim energetskim karakteristikama, postiže maksimalnu energetsku efikasnost u svim godišnjim dobima, aktivan tokom cele godine.
Kvalitetni materijali otporni na vremenske uslove, garantuju dugi vek trajanja.
Veća glava kondenzatora heat-pipe 24 mm, brže i energetski efikasnije sakuplja i prenosi toplotu, doprinoseći veću energetsku iskorišcenost.
Obloženost vakuumske cevi troslojnim selektivnim slojevima ALN/LN-SS/CU, za maksimalni prinos toplotne energije.
Mogućnost kolektorskog proširenja i nadogradnje sistema sa originalnim spojnicama i konstrukcijama.
Serijski broj kolektora, registraciona i garantna karta , tehnička podrška, ovlašćena i proverena stručna lica za montaže i postavljanje instalacije, garantuju ispravnu funkcionalnost i besprekoran rad kao i maksimalni energetski učinak  VIŠE 

 

SOLARNI BOJLERI - Nerđajući čelik / Čelik sa porcelanskom oblogom - Dva izmenjivača toplote SOLARNI BOJLERI - SOLARNO GREJANJE VODE - GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNI KOMPLETI - Oprema - CENA / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA - Solarni kompleti - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni split sistemi / Solarni kompleti

Tank materijal: Čelik-S235JR, unutrašnjost tanka obložena staklasto porcelanskim emajlom u skladu sa nemačkim visokim standardom o zaštiti i sanitarno-zdravstvenoj ispavnosti DIN 4753-3.
Magnezijumska anoda za zaštitu od korozije u svim emajliranim modelima.
Čvrstoća rezervoara: 10 bara, izmjenjivači toplote: 16 bara.
Velike površine izmjenjivača toplote garantuje bržu razmenu toplotne energije obezbeđujući maksimalnu energetsku efikasnost.
Termoizolacija PU 50-100 mm garantuje visoku uštedu toplotne energije.
Estetski spoljni PVC omotač u RAL 9006 sa crnim PVC kapama sa oznakama za priključke.
Bivalentni solarni bojleri, sa dva izmenjivača toplote koji nam omogućuju korišćenje solarne energije u sprezi sa drugim izvorima energije koje su u funkciji pokretanja grejnog sistema.
Pored dugog radnog veka, 5 godina garancije rezervoara / Inox, 10 - 15 godina. Zapremina od 150 do 1000 litara. VIŠE 

 

SOLARNI KONTROLERI - Displej - Prikaz funkcije solarnog sistema SOLARNI KONTROLERI - AUTOMATIKE - SOLARNO GREJANJE VODE - GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNI KOMPLETI - Oprema - CENA / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA - Solarni kompleti - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni split sistemi / Solarni kompleti
Elektronski mikroprocesorski uređaj koji čini jedinicu za potpunu kontrolu funkcije solarnog sistema sa kompatibilnim toplotnim senzorima.
Potpuno inteligentna jedinica, zahvaljujući toplotnim senzorima potpuno kontroliše sistem i funkciju solarnog sistema čini potpuno autonomnom i automatskom po želji korisnika.
Zahvaljujući digitalnoj kontroli, Δ-T se može veoma precizno zadati što solarni sistem čini maksimalno iskoristivim, tj. učinkovitost solarnog sistema je energetski efikasniji sa većim prinosom toplotne enrgije.
Neophodan za energetski efikasan rad i funkciju solarnog vakuumskog sistema, tj. za komunikciju i funkciju izmedju primarnog i sekundarnog dela solarnog sistema.
Potpuno inteligentna kontrolno upravljčka jedinica za kontolu i automatsko upravljanje solarnog vakuumskog sistema za grejanje sanitarne vode, grejanje kuće, bazena, u sprezi sa toplotnom pumpom i drugim izvorima energije.
VIŠE 

 

SOLARNI PUMPNI MODULI - PUMPNE GRUPE SOLARNE PUMPNE GRUPE - MODULI - SOLARNO GREJANJE VODE - GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNI KOMPLETI - Oprema - CENA / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA - Solarni kompleti - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni split sistemi / Solarni kompleti

Solarna pumpna grupa - pumpni modul, kompaktni uređaj za prinudnu cirkulaciju solarnog termofluida kao nosioca toplotne energije od solarnog vakuumskog kolektora do bojlerskog izmenjivača toplote, tj. primarnog instalacionog kruga.
Sigurnost u održavanju funkcije solarnog sistema i odgovara visokim zahtevima rada i funkcije solarnog vakuumskog kolektora.
Termoizolacioni oklop na solarnom pumpnom modulu sprečavaju toplotne gubitke i obezbeđuje uredan izgled modula kao i zvučnu izolaciju cirkulacione pumpe.
Sve na jednom mestu: Cirkulaciona pumpa, ventil sigurnosti, termometar, manometar, merač protoka, regulacija protoka, jednosmerni ventil, ventili za prinudno zaustavljanje, ventili punjenje-pražnjenje-balansiranje, ventil za odzračivanje, spojnice za priključak cevi... 
VIŠE 

 

 

SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - Solarni kompleti za toplu vodu - Solarni SPLIT sistemi  SOLARNO GREJANJE VODE - SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - CENA - Solarni kompleti - Solarni split sistemi / Solarni paneli,
 solarni paneli za toplu vodu,
 solarno grejanje vode,
 ptv - Solarni bojleri,
 solarni kontroleri,
 automatike - Solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli

Solarno grejanje sanitarne vode STV, tj. solarni SPLIT sistemi za toplu vodu predstavljaju idealno rešenje svakom domaćinstvu, solarno grejanje potrošne tople vode za ugostiteljstvo i industrijske objekte, donoseći veoma visoku uštedu u novcu koji se troši na električnu energiju ili neki drugi oblik konvencionalne energije.
Svako domaćinstvo prosečno troši čak 80% električne energije samo na grejanju sanitarne potrošne vode, što finansijske izdatke čini veoma visokim, uzevši u obzir da se topla voda svakodnevno troši u većim količinama.
Ugradnjom solarnog SPLIT sistema za solarno grejanje sanitarne vode, mogu se postići veoma značajne finansijske uštede, kako na mesečnom, tako i na godišnjem, posebno na višegodišnjem nivou.
Za turističke objekte, motele, SPA centre, posebno za industrijske objekte gde su potrebe za sanitarnom toplom vodom visoke, postižu se veoma značajne finansijske uštede.

 

 


SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - Solarni split sistemi / Solarni kompleti za toplu vodu 200, 300, 500, 750, 1000 litara / Katalog cena

SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNO GREJANJE VODE / Solarni kompleti za toplu vodu - Solarni paneli,
 solarni kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri - Solarni komplet za toplu vodu 200 Litara - Cena

Solarno grejanje sanitarne vode
Solarni komplet 200 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNO GREJANJE VODE / Solarni kompleti za toplu vodu - Solarni paneli,
 solarni kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri - Solarni komplet za toplu vodu 300 Litara - Cena

Solarno grejanje sanitarne vode
Solarni komplet 300 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNO GREJANJE VODE / Solarni kompleti za toplu vodu - Solarni paneli,
 solarni kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri - Solarni komplet za toplu vodu 500 Litara - Cena

Solarno grejanje sanitarne vode
Solarni komplet 500 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNO GREJANJE VODE / Solarni kompleti za toplu vodu - Solarni paneli,
 solarni kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri - Solarni komplet za toplu vodu 750 Litara - Cena

Solarno grejanje sanitarne vode
Solarni komplet 750 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNO GREJANJE VODE / Solarni kompleti za toplu vodu - Solarni paneli,
 solarni kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri - Solarni komplet za toplu vodu 1000 Litara - Cena

Solarno grejanje sanitarne vode
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNI KOMPLETI - SOLARNE KOMPONENTE / Solarno grejanje vode PTV,
 solarne komponente za solarno grejanje sanitarne vode,
 solarni split sistemi,
 Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe - pumpni moduli,
 ekspanzione posude,
 elektromagnetni ventili,
 automatsko odzračno lonče,
 kaleffi solar,
 kuglični ventili sa holenderom,
 sigurnosni ventili,
 termofluid solar

Solarno grejanje sanitarne vode
Prateće komponente Katalog - Cena


ŽELITE PRORAČUN SA IZVEŠTAJEM ZA HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE? 

Solarno grejanje vode,
 proračun cena - Solarno grejanje sanitarne vode - Solarni sistemi i toplotne pumpe - Grejanje na solarnu energiju - Solarni hibridni sistemi - Konfigurator za proračun,
 cena / Solarno grejanje vode,
 kuće,
 bazena - Solarni kompleti,
 oprema / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe

 

SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE, PRORAČUN - CENA  SOLARNO GREJANJE VODE,
 CENA / Solarno grejanje sanitarne vode,
 proračun,
 cena - Solarno grejanje vode za prodične kuće,
 djakuzi,
 restorane,
 ugostiteljstvo,
 industrija i industrijske potrebe

Zainteresovani ste da investirate i postavite energetski efikasan solarni sistem za grejanje sanitarne vode, želite proračun sa cenom prema Vašim uslovima i potrebama, kliknite na konfigurator i u nekoliko koraka unisite i čekirajte zatražene podatke, za 24h dobićete izveštaj sa rešenjem Vašeg željenog sistema.

ODABERITE ŽELJENI SISTEM:
(1) Grejanje na toplotnu pumpu
(2) Solarni sistem za grejanje sanitarne vode
(3) Solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode
kao i hibridni multifunkcionalni sistemi:
(4) Toplotna pumpa i solarni sistem za sanitarnu vodu
(5) Toplotna pumpa i solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, grejanje bazena ...

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:
Koji je najsigurniji izbor solarnih kolektora, šta dobijam postavljanjem solarnog sistema za sanitarnu vodu i koja zapremina solarnog bojlera je potrebna, koliko košta?
Pored solarnih kolektora i solarnog bojlera, koje su prateće komponente i koja je cena, koja je cena sa montažom?

Odgovor na ovo kompleksno pitanje na osnovu Vaših dostavljenih podataka, detaljno ćemo proračunati za Vas.
Rešenje sa predlogom za Vaš energetski efikasan sistem koje sledi za 24h prilagođeno je upravo Vama na osnovu Vaših dostavljenih podataka.
Molimo za tačnost podataka bez propusta.

Naš sistem zapadnog poslovnog funkcionisanja, donešen i uveden pre više od 30 godina, profesionalno i kvalitetno.
Samo četiri koraka do Vašeg novog sistema. Pogledajte kako funcionišemo.

 

1: Unos podataka

2: Prijem izveštaja

3: Savetovanje i ugovaranje

4: Montaža sistema

Toplotne pumpe - Grejanje na toplotnu pumpu - Solarno grejanje,
 solarno grejanje vode - Cena - Konfigurator za unos podataka

Like Share