Like Share

RADIJATORSKO GREJANJE / Grejni sistemi - Skriveni radijatorski sistemi - Skriveni sistem cevovoda 
Radijatorsko grejanje - Klasičan radijatorski sistemi - Vidljiv sistem cevovoda 

RADIJATORSKO GREJANJE / Grejni sistemi - Skriveni radijatorski sistemi,
 skriveni sistem cevovoda  Radijatorsko grejanje - Klasičan radijatorski sistemi,
 vidljiv sistem cevovoda

 

RADIJATORSKO GREJANJE / SKRIVENI SISTEM - Skriveni sistemi cevovoda  GREJANJE / Sistemi za grejanje - Radijatorsko grejanje

Radijatorsko grejanjeSkriveni sistem radijatorskog grejanja je sistem izuzetno funkcionalan i atraktivan, cevna instalacija smeštena u podu pre nanošenja podne obloge (estrih - ibercug) se ne vidi, samim tim dobija se na estetici i komforu Vašeg stambenog ili poslovnog prostora. 

Montaža ove vrste grejnog sistema moguća je samo pre postavljanja podne obloge (estrih-ibercug) odnosno pre završnih radova na podovima vaših grejanih prostorija, odnosno mora se isplanirati ( kao i podno grejanje) tokom same gradnje kuće.

Radijatorski sistem grejanja zbog svoje konstrukcije i veličine grejnog tela, takođe i zbog svoje prosečne temperature pokretanja sistema od 60/65° C, nije okarakterisan kao niskotemperaturni sistem za grejanje.
Posebno se mora obratiti pažnja na veličinu grejnih tela (radijatora), kod upotrebe toplotne pumpe, tj. radijatorski sistem potrebno je predimenzionisati, kako bi toplotna pumpa imala mogućnost funkcionisanja na nižoj temperaturi pokretanja grejnog sistema od 45/55 ° C. 

 

RADIJATORSKO GREJANJE / KLASIČAN SISTEM - Klasični (vidljivi) sistemi cevovoda  RAGIJATORSKO GREJANJE / Grejanje - Grejni sistemi

Radijatorski sistem grejanja sa klasičnim sistemom cevovoda, primenjuje se kada nije moguće izvršiti montažu skrivenog sistema (cevovoda) a to su prostorije gde su već postavljene podne obloge (estrih - ibercug) i gde su završni radovi na podovima već završno urađeni.

Cevovodi se u ovom slučaju moraju postaviti na zidu horizontalno ispod radijatora pri samom podu grejanih prostorija.

Funkcionalnost ovakvog radijatorskog sistema je potpuno ista kao i kod skrivenog sistema, jedina razlika je u estetskom izgledu zbog vidljivosti cevovodnog sistema.

Takođe, posebno se mora obratiti pažnja na veličinu grejnih tela (radijatora), kod upotrebe toplotne pumpe, tj. radijatorski sistem potrebno je predimenzionisati, kako bi toplotna pumpa imala mogućnost funkcionisanja na nižoj temperaturi pokretanja grejnog sistema od 45/55 ° C.

 

Like Share