Like Share

SOLARNI PANELI - Solarni vakuumski paneli WT-TF-2 WesTech Solar / Oprema - Prodaja - CENA 
Solarni vakuumski paneli - Vakuumske cevi u pločastom kolektoru sa integrisanim operacijama i CPC reflektorima 

Solarni vakuumski paneli

 

SOLARNI VAKUUMSKI PANELI - WT-TF-2 WesTech Solar  SOLARNI PANELI - Solarni vakuumski paneli - Solarno grejanje vode,
 sanitarne,
 ptv,
 kuće,
 bazena - Solarni paneli za grejanje

Solarni vakuumski paneli sa vakuumskim cevima
Solarne vakuumske cevi Heat-pipe u pločastom kolektoru


Visoka energetska efikasnost >97% - SMART operacije
100% ENERGIJA - 100% ZAŠTITA - 100% KVALITET

Najnoviji vakuumski kolektor na svetskom i srpskom tržištu!

Najnoviji vakuumski panel, najsavremeniji i energetski najefikasniji model vakuumskog kolektora, vakuumske cevi u pločastom solarnom panelu predstavlja visoku energetsku efikasnost i prednost u kombinaciji vakuumske cevi Heat-pipe sa CPC reflektorima u pločastom panelnom kolektoru sa integrisanom zaštitom.

 

SOLARNI VAKUUMSKI PANELI / WT-TF-2 WesTech Solar / Katakteristike - Tehnički detalji

SOLARNI PANELI - SOLARNI VAKUUMSKI PANELI - Solarno grejanje vode,
 sanitarne,
 ptv,
 kuće,
 bazena - Solarni paneli za grejanje

Solarni vakuumski paneli WT-TF-2
WesTech Solar / Karakteristike

SOLARNI PANELI - SOLARNI VAKUUMSKI PANELI - Solarno grejanje vode,
 sanitarne,
 ptv,
 kuce,
 bazena - Solarni paneli za grejanje

Solarni vakuumski paneli WT-TF-2
WesTech Solar / Tehnički detalji

SOLARNI PANELI - SOLARNI VAKUUMSKI PANELI - Solarno grejanje vode,
 sanitarne,
 ptv,
 kuce,
 bazena - Solarni paneli za grejanje - WesTech Solar - Najnoviji Solarni paneli na svetskom trzistu - WT-TF-2 / Srbija

Solarni vakuumski paneli WT-TF-2
WesTech Solar / Instrukcije

SOLARNI VAKUUMSKI PANELI / WT-TF-2 WesTech Solar / CENA

SOLARNI VAKUUMSKI KOLEKTORI - SOLARNI PANELI - Solarni vakuumski paneli - CENA / Solarni vakuumski kolektori - Paneli WT-TF-2,
 WesTech Solar - Srbija

Solarni vakuumski paneli WT-TF-2
WesTech Solar / CPC reflektori - Cena

VISOKA TEMPERATURA STAGNACIJE: Preko 300° C garantuje veoma visoku energetsku efikasnost u lošim uslovima sunčevog zračenja ispod 0°C.
AUTO ZAŠTITA - AUTO SAMOODRŽAVANJE: Auto čišćenje snežnog pokrivača na kolektoru takodje garantuje visoku energetsku efikasnost.
BEZBRIŽNO KORIŠĆENJE: Dodatno zaštitno staklo za zaštitu CPC reflektora i zaštitu vakuumskih cevi od uticaja velikog grada, kao i zaštita od pregrevanja solarnog sistema.
ANTI - UV: Zaštitni slojevi garantuju dugotrajnost vakuumskog kolektora.
JEDINSTVEN RASTAVNI OKVIR: Omogućava lak i brz servis na krovu i van krova.
CPC REFLEKTOR: Reflektori od nerđajućeg čelika ispod vakuumskih cevi doprinosi maksimalnu energetsku efikasnost apsorberske cevi heat-pipe >97%
AUTOMATSKA ZAVESA-SENKA: Sprečavanje od pregrevanja tokom leta i letnjeg odmora na auto pogon motora ugradjenog u solarnom kolektoru.
AUTOMATSKO FUNKCIONISANJE KOLEKTORA: Zadati parametri na kompatibilnom mikroprocesorskom displej kontroleru SC02 čini rad potpuno automatskim, po želji korisnika.

 

1: Unos podataka

2: Prijem izveštaja

3: Savetovanje i ugovaranje

4: Montaža sistema

Toplotne pumpe - Grejanje na toplotnu pumpu - Solarno grejanje,
 solarno grejanje vode - Cena - Konfigurator za unos podataka

Like Share