Like Share

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE / Ekološko energetski sistemi kuće za 21. vek / Toplotne pumpe i solarna energija za grejanje i struju 

Obnovljivi izvori energije - OIE / Ekološko energetski sistemi kuće za 21. vek Obnovljivi izvori energije - Sunce,
 vazduh,
 voda / Zaštita i očuvanje životne sredine Toplotne pumpe - Solarni sistemi za grejanje - Solarni sistemi za struju
 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE / TOPLOTNE PUMPE I SOLARNA ENERGIJA ZA GREJANJE I STRUJU - Hibridni multi-funkcionalni sistemi  OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - SOLARNA ENERGIJA - TOPLOTNE PUMPE / Solarni paneli za grejanje - Solarni paneli za struju - Solarno grejanje kuće,
 vode - Solarni paneli za grejanje kuće,
 vode,
 sanitarne PTV - Solarni paneli za struju,
 proizvodnja struje,
 električne energije - Toplotne pumpe

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE / Energija iz obnovljivih izvora - Toplotne pumpe i solarna energija - Solarna energija za grejanje i struju,
 hibridni sistemiZašto obnovljivi izvori energije? 
Usled velike potrebe za štednjom energije, obnovljivi izvori energije postali su u toj meri važni da ne samo da smanjuju naše troškove, već postaju veoma važni, čak presudni za opstanak naše planete i od suštinske su važnosti za očuvanje prirodnih bogatstava koja se troše da bi se ta energija dobila, tako da koristeći energiju iz obnovljivih izvora, toplotne pumpe i solarna energija za grejanje i struju, drastično smanjujemo ili potpuno eliminišemo svoje troškove na upotrebi konvencionalnih izvora energije koji su sve skuplji i od kojih će neki u bliskoj budućnosti potpuno nestati. Koristeći obnovljive izvore energije koji su besplatni, neiscrpni i u potpunosti se prirodno obnavljaju, štitimo prirodu i okruženje u kome živimo i radimo.


Korišćenje obnovljivih izvora energije za grejanje kao što su toplotne pumpe i solarna energija, kako u svetu tako i kod nas, sve više zauzima pažnju i interesovanje za primenu novih energetski efikasnih i ekološki prihvatljivih tehnologija za dobijanje toplotne i električne energije, čijom se primenom direktno utiče na veoma visoku uštedu energije i novca koji se troši na upotrebu konvencionalne energije, fosilnih goriva čijim se sagorevanjem oslobađaju velike količine ugljen dioksida ( CO2 ) u atmosferu, stvarajući pri tome "efekat staklene bašte" i izazivajući sve veće globalno zagrevanje koje predstavlja opasnost za poremećaj već narušenih klimatskih uslova i uništenje naše planete.

Konkretno, kada je reč o toplotnoj energiji, u cilju razvijanja tehnologije koje će rezultovati visoke uštede u energiji i novca koji se troši da bi se ta energije dobila i koristeći veoma visoke standarde u tehnologiji proizvodnje, plasirani su na tržište energetski efikasni solarni vakuumski kolektori sa superprovodljivim apsorberskim koncentratorima koji i u zimskom periodu, tj. u lošim uslovima sunčevog zračenja na temperaturama ispod 0° C imaju visok stepen energetske efikasnosti u odnosu na stariji model solarne tehnologije, pločasti solarni kolektor.
 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - ENERGIJA IZ VAZDUHA - Toplotne pumpe za grejanje i hlađenje - Vazduh / Voda  OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - TOPLOTNE PUMPE / Toplotne pumpe vazduh voda - Toplotne pumpe za grejanje

Toplotne pumpe / Obnovljivi izvori energijeToplotne pumpe vazduh - voda, visoka ušteda u potrošnji energije za grejanje kuće, 75% besplatna energija
Ne doprinosi zagađenju životne sredine u kojoj  živimo
Ne zahteva održavanje tokom grejne sezone - nema čišćenja od  ostataka  sagorevanja fosilnih goriva
Ne zahteva upotrebu dimnjaka - funkcionalnost bez  energetskih gubitaka
Ne zahteva potrebu za kupovinom, transportom i  skladištenjem energenata unapred
Maksimalni komfor uz izuzetno tihi rad
Mikroprocesorsko upravljanje i mogućnost daljinske kontrole sistema - Internet , Android mobilna 

Princip rada toplotne pumpe, odnosno agregata za proizvodnju toplotne energije, kako za grejanje tako i za hlađenje, funkcionišu apsorbovanjem i prenosom energije iz jedne sredine u drugu čijom se prilikom troši jedan deo električne energije koji je nekoliko puta manji u odnosu na dobijenu količinu toplotne energije. 

 

 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - SOLARNA TERMALNA ENERGIJA - Solarni vakuumski kolektori  OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Solarni paneli za grejanje - Solarni paneli za grejanje kuće,
 vode,
 bazena - Solarni kolektori - Solarni vakuumski kolektori,
 solarna energija

Solarna energija za grejanje - Solarno grejanjeSolarni vakuumski kolektori sa visokim kvalitetom i superprovodljivim apsorberskim koncentratorima, sa visokom energetskom efikasnošću za proizvodnju  toplotne energije, solarno grejanje vode, kuće i bazena, zahvaljujući svojoj vakuumskoj konstrukciji poseduju sposobnost za upotrebom i korišćenjem tokom cele godine i veoma je pogodan za izgradnju solarne termalne/toplotne akumulacije. U odnosu na staru generaciju pločastih kolektora, WesTech vakuumski kolektor se može koristiti i u zimskom periodu na niskim temperaturama.
Inovacija u tehnologiji, WesTech solarni vakuumski kolektor, tj. lančani skup solarnih vakuumskih cevi sastoji se od kolektorskog sabirnika sa čaurama, solarnih vakuumskih cevi sa superprovodljivim apsorberskim koncentratorima Heat-pipe 24 mm uronjenih u kolektorski Cu sabirnik debljine zida 2,5 mm i kolektorske izuzetno čvrte i trajne ram konstrukcije koja drži solarne vakuumske cevi i kolektorski sabirnik, obrazujući celinu, odnosno solarni vakuumski cevni kolektor Heat-pipe sa izuzetnom trajnošću i energetskom efikasnošću.

 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - SOLARNA ENERGIJA ZA STRUJU - Solarni fotonaponski kolektori, solarni PV moduli  OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Solarni paneli - Solarni paneli za struju - Solarni paneli za proizvodnju strujuje,
 proizvodnja električne energije - Solarni fotonaponski paneli - PV moduli - Solarni paneli za vikendice,
 kuće,
 salaše,
 kamp kućice,
 prikolice

Solarna energija za strujuSolarna fotonska energija pomoću solarnih fotonaponskih kolektora i prateće opreme konvertuje se u električnu energiju, akumulira u solarnim akumulatorima (AGM-VRLA baterije), formirajući solarne elektrane čija se električna energija koristi za osvetljenje i pokretanje aparata i uređaja u domaćinstvima. Sistem fotonaponskih kolektora može se kombinovati sa vetrogeneratorom, što predstavlja još veću energetsku efikasnost u snabdevanju električnom energijom.
Najčešća primena je na vikendicama, udaljenim kućama, kamp kućicama, privatnim kućama, jahtama, splavovima, čamcima, kamp prikolicama, repetitorima i na mnogim drugim mestima gde postoji potreba autonomije električne energije za rad, osvetljenje i pokretanje električnih uređaja i aparata raznih namena.
Takodje se može izgraditi solarni fotonaponski sistem, tj. solarna elektana za proizvodnju električne energije malih i velikih snaga sa priključenjem na elektroenergetsku distributivnu mrežu.

 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - MULTI-HIBRIDNI SISTEMI - Solarna energija za grejanje i struju u sprezi sa toplotnom pumpom  OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Solarna energija - Toplotne pumpe - Solarni paneli za grejanje - Solarni paneli za struju / Solarno grejanje kuće,
 vode - Solarni paneli za struju,
 proizvodnja struje,Obnovljivi izvori energije - Solarna energija za grejanje i struju u sprezi sa toplotnom pumpom električne energije,
 toplotne pumpe za grejanje kuće

Toplotne pumpe i solarna energija - Solarna energija za grejanje i struju,
 hibridni sistemiHIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEMI 
Solarni termalni sistem za solarno grejanje sanitarne vode, grejanje kuće, bazena.
Toplotna pumpa za proizvodnju toplotne energije sa visokom uštedom energije od 75%. 
Solarni fotonaponski sisistem, električna energija za svakodnevne potrebe.
Kombinacija obnovljivih izvora energije, toplotne pumpe sa solarnim vakuumskim kolektorima za direktnu konverziju sunčevog zračenja u toplotnu energiju i solarnim fotonaponskim kolektorima za direktnu konverziju fotonskog zračenja u električnu energiju.
Proizvedena toplotna energija iz solanog vakuumskog sistema se akumulira u termalnom akumulacionom sistemu kao termalni izvor obnovljive energije za grejanje kuće tokom prelaznih perioda i zimskog perioda za vreme sunčevog zračenja, smanjujući utrošak električne energije na toplotnoj pumpi i do 45%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode PTV, sa uštedom energije do 90%, grejanje bazena sa uštedom od 100%.
Proizvedena električna energija iz solarnog fotonaponskog sistema se akumulira i distribuiše u elektrodistributivnu mrežu pokrivajući kompletnu potrošnju za električnom energijom u domaćinstvu, akumulirajući višak proizvedene energije tokom proleća, leta i jeseni, akumulirana električna energija za rad toplotne pumpe koja funkcioniše sa 75% uštede tokom zimskog perioda za vreme grejne sezone.

 

ŽELITE PRORAČUN SA KAPACITETOM I CENOM ZA HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE? 

Obnovljivi izvori energije,
 cena / Toplotne pumpe i solarno grejanje,
 proračun,
 cena - Obnovljivi izvori energije za grejanje kuće,
 grejanje na toplotnu pumpu,
 grejanje na solarnu energiju,
 solarno grejanje sanitarne vode,
 cena - Hibridni i multi hibridni sistemi - Konfigurator za proračun,
 cena / Solarno grejanje vode,
 kuće,
 bazena

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE / HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEMI / PRORAČUN - CENA  OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE,
 Grejanje,
 proračun,
 cena - Toplotne pumpe - Solarni kolektori za grejanje kuće,
 sanitarne vode,
 bazena - Solarno grejanje / Grejanje na toplotnu pumpu vazduh voda,
 proračun,
 cena - Grejanje na solarnu energiju / Hibridni sistemi,
 hibridni multifunkcionalni sistemi za grejanje - Obnovljivi izvori energije,
 cena / Kalkulator - Konfigurator,
 proračun,
 cena

Zainteresovani ste da investirate i postavite toplotnu pumpu ili hibridni multi-funkcionalni i energetski efikasan sistem za grejanje kuće i sanitarne vode na toplotnu pumpu u sprezi sa solarnim vakuumskim termalnim sistemom, želite proračun sa cenom, kliknite na sliku konfigurator i u nekoliko koraka unesite i čekirajte zahtevane podatke, za 24h dobićete izveštaj sa rešenjem Vašeg željenog sistema.

ODABERITE ŽELJENI SISTEM:

(1) Grejanje na toplotnu pumpu
(2) Solarni sistem za grejanje sanitarne vode, normal potrošnja, special džakuzi, porodične kuće, restorani, SPA centri, ustanove, industrija ...
(3) Solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, bazena, džakuzi ...

ili hibridni multi-funkcionalni sistemi:

(4) Toplotna pumpa i solarni sistem za sanitarnu vodu (cene posebno)
(5) Toplotna pumpa i solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, grejanje bazena, džakuzi special ... (cene posebno)

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:
Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva

Koji je najbolji i najsigurniji izbor toplotne pumpe, solarnih kolektora i opreme sa energetski najefikasnijim rešenjem, koji procenat energetske efikasnosti i uštede energije imamo sa predloženim sistemom?

Koji kapacitet toplotne pumpe, solarnih kolektora i solarnog akumulatora toplote je potreban za moju kuću na osnovu sistema grejanja koje već imamo/nemamo, na osnovu energetske efikasnosti kuće, energetske efikasnosti grejnog sistema i koja je cena

Kakva je energetska efikasnost i funkcionalnost toplotne pumpe na podno grejanje, radijatori, zidno grejanje, kombinovani sistem podno i zidno grejanje, podno i radijatorsko grejanje, fan-coil sistemi ...?

Kom energetskom razredu pripada moja kuća, poslovni prostor, objekat ...?

Odgovor na ovo kompleksno pitanje na osnovu Vaših dostavljenih podataka, detaljno ćemo proračunati za Vas.

Rešenje za Vaš hibridni multi-funkcionalni i energetski efikasan sistem koje sledi za 24h prilagođeno je upravo Vama na osnovu Vaših dostavljenih podataka.
Molimo za tačnost podataka bez propusta.

Naš sistem zapadnog poslovnog funkcionisanja, donešen i uveden pre više od 30 godina, profesionalno i kvalitetno.
Samo četiri koraka do Vašeg novog sistema.

Pogledajte kako funcionišemo. 
​​​​​​​

1: Unos podataka

2: Prijem izveštaja

3: Savetovanje i ugovaranje

4: Montaža sistema

Toplotne pumpe - Grejanje na toplotnu pumpu - Solarno grejanje,
 solarno grejanje vode - Cena - Konfigurator za unos podataka

Like Share