Like Share

SOLARNI KONTROLERI - SOLARNI KONTROLERI ZA SOLARNE AUTONOMNE SISTEME - OFF GRID SOLARNI SISTEMI 
SOLARNI KONTROLERI 10A, 15A, 30A, 60A - DCV 12, 24, 48 Mikroprocesorski, 30% više električne energije 

SOLARNI KONTROLERI - SOLARNI KONTROLERI ZA SOLARNE AUTONOMNE SISTEME - OFF GRID SOLARNI SISTEMI Proizvodnja struje,
 električne energije za kuće,
 vikendice,
 salaše ...  SOLARNI KONTROLERI 10A,
 15A,
 30A,
 60A - DCV 12,
 24,
 48 Mikroprocesorski,
 30% više električne energije

 

Solarni kontroleri punjenja / Solarni fotonaponski sistemiSOLARNI KONTROLERI - Solarni sistemi za struju, priozvodnju električne energije

Inteligentni mikroprocesorski solarni kontroler istovremeno prati stanje napona solarnih kolektora kao i stanje napunjenosti solarnih baterija, što je baterija praznija struja punjenja je veća tj. nivo punjenja se povećava onda kada je to najpotrebnije a rezultat ovakve inteligentne regulacije je 30% više električne energije u odnosu na klasične dosadašnje regulatore. Radni napon je takodje inteligentno, automatsko prepoznavanje 12V-24VDC. U ponudi 10A, 15A, 30A, 60A. 

 

SOLARNI KONTROLERI - Solarni kontroleri DCV 12-24-48V za struju, proizvodnju električne energije - Off grid systems / Katalog - Tehnički detalji, karakteristike

SOLARNI KONTROLERI - Solarni kontroleri punjenja - Solarni sistemi za struju - Proizvodnja struje,
 elektricne energije za kuce,
 vikendice,
 salase - Solarni tkonroler,
 mikroprocesorski za solarnu elektranu - Solarni sistemi za struju,
 Solarne elektrane

Solarni kontroleri 10-15-20-30-60A
DCV 12 - 24 - 48 / Katalog

SOLARNI KONTROLERI - Solarni kontroleri punjenja - Solarni kontroler,
 mikroprocesorski za solarnu elektranu - Proizvodnja struje,
 elektricne energije za kuce,
 vikendice,
 salase - Solarni sistemi za struju

Solarni kontroler 10A - C2415
DCV 12 - 24 / Tehnički detalji

SOLARNI KONTROLERI - Solarni kontroleri punjenja - Solarni kontroler,
 mikroprocesorski za solarnu elektranu - Solarni sistem za struju - Proizvodnja struje,
 elektricne energije za kuce,
 vikendice,
 salase

Solarni kontroler 15A - PWM
DCV 12 - 24 / Tehnički detalji

SOLARNI KONTROLERI - Solarni sistemi za struju - Proizvodnja struje,
 elektricne energije za kuce,
 vikendice,
 salase - Solarni kontroleri punjenja - Solarni kontroler,
 mikroprocesorski za solarnu elektranu - Off grid sistemi

Solarni kontroler 15A-Vrem.kontrola
DCV 12 - 24 / Tehnički detalji

SOLARNI KONTROLERI - Solarni sistemi za struju - Proizvodnja struje,
 elektricne energije za kuce,
 vikendice,
 salase - Solarni kontroleri punjenja - Solarni kontroler,
 mikroprocesorski za solarnu elektranu - Zatvoreni,
 autonomni,
 samostalni,
 Off grid solarni sistemi

Solarni kontroler 30A - Displej
DCV 12 - 24 / Tehnički detalji

SOLARNI KONTROLERI - Solarni sistemi za struju - Proizvodnja struje,
 elektricne energije za kuce,
 vikendice,
 salase - Solarni kontroleri punjenja - Solarni kontroler,
 mikroprocesorski za solarnu elektranu - Solarni sistemi za struju,
 solarni autonomni,
 samostalni,
 Off grid solarni sistemi

Solarni kontroler 60A - Displej
DCV 48 / Tehnicki detalji

Like Share