Like Share

Uslovi korišćenja web sajta
 

Kompletan sadržaj web sajta unissgrejanje.com je vlasništvo i intelektualna svojina Uniss Com Lab doo. 

Zabranjeno je svako kopiranje, prisvajanje i umnožavanje, kao i upotreba za javno objavljivanje, reprodukovanje i prikazivanje, dokumenata, tekstualnog, foto i video materijala kao i  prilagođavanje njegovog sadržaja i njenih delova, korišćenje sadržaja i njegovo prilagođavanje za sopstveno reklamiranje, kao i vršenje bilo kojih radnji u komercijalne svrhe bez pisane saglasnosti vlasnika. 

Strogo je zabranjen svaki pokušaj unošenja i  izmena podataka, zaobilaženje ili ukidanje sigurnosnih mera tj. nanošenje bilo koje štete ovom sajtu i sistemu na bilo koji način.  

Nije dozvoljeno korišćenje sadržaja ovog sajta kojim se krše bilo koja zakonska prava, koji je uvredljiv i predstavlja klevetu i kojim se krše zakonski propisi.

Nastojimo da podaci budu tačni i pouzani. Mogući su propusti i greške tj. moguće je da pojedine informacije nisu ažurirane na vreme. 

Zadržavamo apsolutno pravo bez ikakve predhodne najave na menjanje, dopunjavanje i brisanje podataka, kao i ukidanje i uklanjanje pojedinih informacija i usluga. 

Preuzimanjem bilo kojih informacija i materijala sa stranica sa ovog sajta, saglasni ste sa navedenim uslovima korišćenja uz poštovanje autorskih prava i ostalih prava navedenih u uslovima korišćenja sadržaja i podataka. 

Uniss Com Lab doo ne podleže i isključuje bilo kakvu odgovornost i štetu bilo koje vrste koja može proisteći korišćenjem podataka sa ovog sajta. 

Ukoliko niste saglasni sa bilo kojim navedenim uslovima, molimo da ne pristupate i ne koristite sadržaj, informacije, dokumenta i bilo koje druge usluge ovog sajta. 

Vlasnik i autor sajta - Srboljub Ilić / Uniss Com Lab doo 

Copyright © 2000 All rights reserved - Sva prava zadržana 

 

Like Share