Toplotne pumpe i solarna energija - obnovljivi izvori energije / Hibridni sistemi & Multi hibridni sistemi - Toplotne pumpe za grejanje i energetski efikasni sistemi za grejanje -  Solarni paneli i solarni vakuumski kolektori - Solarni termalni sistemi za grejanje kuće, sanitarne vode i bazena / Solarni sistemi za grejanje i struju, solarni hibridni sistemi, solarno grejanje i struja - Energetsji efikasni sistemi

Specijalizovano preduzeće za obnovljive izvore energije / Toplotne pumpe & Solarna energija
Specialized company for renewable energy sources / Heat pumps & Solar energy

 

Ekskluzivni distributer & Ovlašćeni zastupnik i partner za Srbiju /  WesTech Solar Technology Co.Ltd
Exclusive distributor & Authorized representative and partner for Serbia / WesTech Solar Technology Co.Ltd

 

I N Ž E N J E R I N G  -  P R O J E K T O V A N J E  -  U V O Z  -  P R O D A J A   O P R E M E  -  M O N T A Ž A
E n e r g e t s k a   e f i k a s n o s t  -  E n e r g e t s k i   b i l a n s 

 

IDENTIFIKACIONI PODACI "UNISS COM LAB d.o.o." ./ Identification details - Click to view

 

Adresa:
UNISS COM LAB d.o.o.
Petra Dobrnjca 151
12300 Petrovac na Mlavi / SRBIJA / SERBIA

Telefon: +381(0)12 328 023
Fax: +381(0)12 71 00 343

Web: www.unissgrejanje.com

E-mail: office@unissgrejanje.com


I N F O  &  K O N T A K T

Poslovni administrator: Mirjana Ilić

Telefon:       +381(0)12 328 023
Mob. tel:      +381(0)65 53 20 551
radnim danom 08 - 12 h
subotom           08 - 11 h

Direktor: Srboljub Srba Ilić

Mob. tel:  +381(0)65 53 20 550
                 +381(0)63 800 73 17
radnim danom  13 - 18 h
subotom            13 - 16 h

 


Projektovanje: Diplomirani mašinski inženjer Saša Stojanović

  • Projektovanje, nadzor i tehnička kontrola mašinskih instalacija u oblasti grejnih sistema, klimatizacije ventilacije, gasnih instalacija termotehnike i termoenergetike
  • Projektovanje i konsalting u oblasti energetske efikasnosti (izrada elaborata energetske efikasnosti i energetskih pasoša)
  • Odgovorni projektant - LICENCA 330
  • Odgovorni izvođač radova - LICENCA 430
  • Odgovorni projektant energetske efikasnosti - LICENCA 381

Knjigovodstvo: Diplomirani ekonomista Srđan Lazarević

Telefon: +381(0)12 328 044
Mob. tel:+381(0)63 77 99 468
radnim danom: 08 - 15 h
subotom: 08 - 12 h


Za sva Vaša pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.
Molimo unesite Vaše tačne podatke u naznačena polja i sadržaj poruke isključivo poslovne prirode.
Sve kontakt podatke koje zahtevamo da nam dostavite koristiće se samo i jedino u svrhu poslovne komunikacije sa Vama.
Vaši podaci se neće nigde objavljivati ili davati trećim licima. Nadamo se uspešnom uspostavljanju poslovnog kontakta. 

ŽELITE PRORAČUN SA KAPACITETOM I CENOM ZA GREJANJE NA TOPLOTNU PUMPU ILI HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE? KLIKNITE OVDE. 

Gde se nalazimo i kako najbrže do nas ? - Pogledajte mapu