Like Share

TOPLOTNE PUMPE - GREJANJE / SOLARNO GREJANJE VODE - SOLARNO GREJANJE KUĆE - OBNOVLJIVII IZVORI ENERGIJE
Ekološko grejanje - Hibridni multi-funkcionalni sistemi za grejanje i struju / Ekološki energetski sistemi kuće za 21. vek - Zelena energija

SOLARNO GREJANJE - TOPLOTNE PUMPE / Solarno grejanje kuće,
 solarno grejanje vode,
 grejanje sanitarne vode,
 grejanje bazena - Oprema,
 proračun,
 cena - Grejanje na toplotnu pumpu  / Solarno grejanje kuće i toplotne pumpe vazduh voda - Energetski efikasni sistemi za grejanje / Energetski efikasni sistemi za grejanje - Solarna energija za grejanje i struju / Solarni paneli,
 Solarni sistemi,
 Solarni kolektori,
 Solarni vakuumski kolektori
 

SOLARNO GREJANJE - SOLARNI SISTEMI - SOLARNA ENERGIJA / Solarni sistemi za ispomoć grejanju kuće, sanitarne vode, džakuzi, bazena
SOLARNO GREJANJE / Solarno grejanje kuće - Solarna energija - Grejanje na solarnu energiju - Solarna termalna energija - Obnovljivi izvori energije
SOLARNO GREJANJE / Solarno grejanje kuće - Solarno grejanje kuće i toplotne pumpe - Solarni sitemi za grejanje kuće u sprezi sa toplotnom pumpom

Solarno grejanje kuće, tj. solarni sistemi za kuću sa solarnim vakuumskim kolektorima u sprezi sa toplotnom pumpom i pratećim komponentama za solarnu akumulaciju toplotne energije za grejanje kuće i sanitarne vode, predstavljaju idealnu kombinaciju obnovljivih izvora energije i visok komfor svakom domaćinstvu, donoseći visoku uštedu u novcu koji se troši za električnu energiju ili neki drugi oblik konvencionalne energije.
Solarni vakuumski kolektori WesTech WT-B58 sa visokim termalnim karakteristikama, konstruisanim za rad i u teškim uslovima sunčevog zračenja ispod 0°C, aktivan do -35°C, predstavljaju idealno rešenje u sprezi sa toplotnom pumpom na centralnom sistemu grejanja kao ispomoć toplotnoj pumpi za grejanje kuće u prelaznim periodima između jeseni i zime, i zime i proleća, takođe i tokom zimskog perioda za vreme sunčanih dana, računajući na teritoriji Srbije oko 1400 kWh po kvadratnom metru besplatne čiste energije, tj. oko 1,5 kWh po kvadratu u toku zimskog perioda i do 7 kWh po kvadratu u toku letnjeg perioda.

Solarno grejanje kuće u sprezi sa toplotnom pumpom predstavlja energetski najefikasniji sistem.

 

SOLARNO GREJANJE I TOPLOTNE PUMPE - HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEMI / Solarna energija sa toplotnom pumpom
SOLARNO GREJANJE KUĆE - TOPLOTNE PUMPE / Hibridni sistemi - Solarno grejanje kuće - Solarna energija - Grejanje na solarnu energiju - Obnovljivi izvori energije SOLARNO GREJANJE - Solarno grejanje kuće - Solarno grejanje kuće i toplotne pumpe

Najviši stepen energetske efikasnosti i iskorišćenosti solarne energije, postiže se kod energetski efikasne kuće (visoke karakteristike termo izolacije) i energetski efikasnim grejnim sistemima (podnim sistemima / podno zidnim sistemima) , tj. niskotemperaturnim sistemima grejanja, uz neophodnu upotrebu solarnih vakuumskih kolektora.

Zbog promenjljivosti delovanja (snage) sunčevog zračenja tokom dana, meseca i godine, ne može se izvesti konstrukcija solarnog sistema koja bi omogućila potpuno grejanje kuće tokom celog zimskog perioda. Iz istih razloga, solarni sistemi za solarno grejanje kuće kombinuju se sa nekim od drugih izvora energije u kojima se troši neki od drugih oblika konvencionalne energije: tečno gorivo, gasno gorivo, električna energija, pelet, čvrsto gorivo...
Energetski najefikasniji sistem, tj. kombinacija za grejanje kuće je korišćenje toplotne energije iz konstrukcije solarnih vakuumskih kolektora u sprezi sa toplotnom pumpom, gde se postiže najviši stepen energetske efikasnosti i finansijske uštede od 90%.

 

SOLARNO GREJANJE KUĆE - ENERGETSKA EFIKASNOST / Stepen energetske efikasnosti solarnog termalnog sistema 
SOLARNO GREJANJE / Solarno grejanje kuće - Toplotne pumpe - Solarna energija - Energetski efikasne kuće,
 pasivne kuće / Obnovljivi izvori energije - Solarno grejanje kuće,
 solarno grejanje sanitarne vode - Solarno grejanje kuće i vode

Jasno je da se kod solarnog sistema namenjenog za grejanje kuće u periodu najnižih temperatura tokom zime, nemogu u dovoljnoj meri koristiti, međutim čim su spoljni uslovi povoljniji i mogućnost korišćenja toplotne energije iz solarnih vakuumskih kolektora, tj. prijemnika sunčeve toplotne energije je veća, a najviši stepen efikasnosti korišćenja solarne energije za solarno grejanje kuće može ostvariti u prelaznim periodima između jeseni i zime i između zime i proleća a takodje i u toku zimskog perioda ispod 0° C ukoliko ima sunčevog zračenja, gde je neophodna upotreba solarnih vakuumskih kolektora.

I takav doprinos solarne energije oko 40%, veoma je značajan za uštedu u novcu koji se troši na konvencionalne energije koja je sve skuplja , ima je sve manje i zagađuje planetu i okruženje u kome živimo i radimo.
Spajanjem većeg broja solarnih vakuumskih kolektora sa konstrukcijama dobijamo potreban kapacitet toplotne energije.
Solarni sistemi za solarno grejanje tj. ispomoć grejanju kuće, mogu se izvesti samo konstrukcijom solarnih vakuumskih kolektora sa vakuumskim cevima Heat - pipe.

Energetski najštedljivija kombinacija i energetski najefikasnija funkcionalnost solarnog termalnog vakuumskog sistema je u sprezi sa toplotnom pumpom sa ukupnom uštedom besplatne energije od 90%.

 

SOLARNO GREJANJE I ENERGETSKA EFIKASNOST KUĆE - Maksimalna iskorišćenost solarne termalne energije
Solarno grejanje / Solarno grejanje kuce i energetska efikasnost - Energetski efikasni sistemi SOLARNO GREJANJE / Solarno grejanje kuće - Toplotne pumpe - Energetsji efikasni grejni sistemi - Energetska efikasnost kuće - Energetski efikasne kuće - Solarna energija - Energetski efikasne kuće,
 pasivne kuće / Obnovljivi izvori energije

Uslov za stepen korisnog dejstva solarne termalne energije i toplotne pumpe.

Važni detalji !
Stepen energetske efikasnosti, odnosno stepen iskorišćenosti solarne toplotne energije iz solarnih vakuumskih kolektora za solarno grejanje kuće, odnosno ispomoć dogrevanja, u velikoj meri zavisi i od energetske efikasnosti kuće , tj. od načina kao i kvaliteta materijala od kojih je izgrađena sa posebnim osvrtom na karakteristike i debljinu termo izolatora, količine toplotne akumulacije, stepena efikasnosti solarnih kolektora uz obaveznu upotrebu
solarnih vakuumskih kolektora sa visokim termalnim karakteristikama koji mogu uzeti toplotnu energiju i u lošim uslovima sunčevog zračenja tokom prelaznih i zimskih perioda tj. preuzeti solarnu toplotnu energiju onda kada nam je najpotrebnija i naravno zavisi i od samog sistema grejanja kuće, odnosno neophodna je upotreba niskotemperaturnih štedljivih grejnih sistema, podno grejanje, zidno grejanje kao i visokoefikasna kombinacija ( podno i zidno grejanje), za grejanje i hlađenje, sa visokim komforom i visokom uštedom energije.

 


SOLARNO GREJANJE KUĆE I TOPLOTNE PUMPE - Energetski efikasni sistemi - 90% besplatne čiste energije 
SOLARNO GREJANJE - Solarno grejanje kuće - Toplotne pumpe - Solarni sistemi za solarno grejanje kuće
Energetska kriza i akutno zagađenje atmosfere i čovekove okoline, uticali su na oživljavanju svesti o široj primeni i mogućnosti korišćenja solarne energije, kako toplotnog-termalnog dejstva za solarno grejanje kuće i sanitarne vode, tako i fotonskog dejstva sunčevog zračenja za dobijanje električne energije.
U tom smislu su razvijene tehnologije i data praktična rešenja u primeni solarnih sistema za korišćenje toplotnog i fotonskog dejstva sunčevog zračenja.
Uzevši u obzir naša dugogodišnja iskustva i praksu u primeni solarne energije, u zimskom periodu kada je ukupno energetsko dejstvo sunčevog zračenja mnogo slabije od letnjeg, može biti veoma značajno za korišćenje solarne toplotne energije za solarno dogrevanje kuće kao podrška i ispomoć toplotnoj pumpi ili nekoj drugoj konvencionalnoj energiji na centralnom sistemu grejanja gde se može pokriti i do 40% besplatne toplotne energije za dogrevanje kuće, 70% za grejanje sanitarne vode i 100% za grejanje bazena.

Tržište solarne tehnologije zahteva sve idealnija rešenja solarnih kolektora za solarno grejanje sa pronalaženjem što idealnijih rešenja u stepenu energetske efikasnosti i kod manje povoljnih uslova. Iz tog razloga, sa ciljem što višeg stepena iskorišćenosti solarne energije za solarno dogrevanje kuće, globalni proizvodjač "WesTech Solar" konstruisao je solarni vakuumski cevni kolektor Heat-pipe sa superprovodljivim apsorberskim koncentratorima, pokazujući svoju nadmoćniju snagu tamo gde dosadašnji pločasti, vodeni i vazdušni solarni kolektori gube svoju efikasnost.

 

SOLARNI PANELI ZA GREJANJE KUĆE I TOPLOTNE PUMPE - Sprega sa solarnim vakuumskim termalnim sistemom
SOLARNO GREJANJE - Solarno grejanje kuće - Solarno grejanje i toplotne pumpe HIBRIDNI SISTEMI
Energetski efikasni sistemi - 90% besplatne čiste energije
Korišćenjem toplotne pumpe za grejanje kuće postiže se visoka energetska efikasnost i ušteda u energiji, za 1 KW uložene električne energije preuzima se 4 - 5 KW toplotne energije, dobijajući 75% besplatne energije, čijom upotrebom i korišćenjem čiste energije ne zagađujemo prirodu i okruženje u kome živimo, ne zahteva održavanje tokom grejne sezone i pruža maksimalni komfor uz izuzetno tihi rad.
Kombinacija obnovljivih izvora energije, toplotne pumpe sa solarnim vakuumskim kolektorima, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju koja se sistemski prenosi i akumulira u termalnom akumulacionom sistemu za grejanje kuće tokom prelaznih perioda, takođe i zimskog perioda za vreme sunčanih dana, smanjujući utrošak energije na toplotnoj pumpi i do 40%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode, grejanje bazena, sa ukupnom uštedom energije od 90%.

 

SOLARNI SISTEMI ZA GREJANJE I STRUJU SA TOPLOTNOM PUMPOM - Sprega sa termalnim i fotonaponskim sistemom SOLARNO GREJANJE - Solarno grejanje kuće - Toplotne pumpe / Solarni paneli za grejanje - Solarni paneli za struju
Solarno grejanje / Multi-hibridni sistemi - Multifunkcionalni sistemi / Solarna energija i toplotne pumpeMULTI-HIBRIDNI SISTEMI
Energetski efikasni sistemi - 100% besplatne čiste energije
Korišćenjem toplotne pumpe za grejanje kuće postiže se visoka energetska efikasnost i ušteda u energiji, za 1 KW uložene električne energije preuzima se 4 - 5 KW toplotne energije, dobijajući 75% besplatne energije, čijom upotrebom i korišćenjem čiste energije ne zagađujemo prirodu i okruženje u kome živimo, ne zahteva održavanje tokom grejne sezone i pruža maksimalni komfor uz izuzetno tihi rad.
Kombinacija obnovljivih izvora energije, toplotne pumpe sa solarnim termalnim i fotonaponskim sistemom, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu i električnu energiju koja se sistemski prenosi i akumulira u termalnom akumulacionom sistemu za grejanje kuće tokom prelaznih perioda, takođe i zimskog perioda za vreme sunčanih dana, smanjujući utrošak energije na toplotnoj pumpi i do 40%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode, grejanje bazena, sa ukupnom uštedom energije od 90%, da bi preostalih 10% energije pokrili iz solarnog fotonaponskog sistema dobijajući 100% besplatne čiste energije.

 

SOLARNI KOMPLETI - SOLARNO GREJANJE I TOPLOTNE PUMPE - Solarno grejanje kuće, sanitarne vode, džakuzi, spa, bazen SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE - TOPLOTNE PUMPE - SOLARNI KOMPLETI - Oprema - CENA / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA,
 Bazena - Solarni kompleti - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli,
 toplotne pumpe,
 toplotne pumpe za grejanje kuće,
 toplotne pumpe vazduh voda

Doprinos solarne energije veoma je značajan za uštedu u novcu koji se troši na konvencionalne energije koja je sve skuplja , ima je sve manje i zagađuje planetu i okruženje u kome živimo i radimo. Solarni sistemi za solarno grejanje tj. dogrevanje kuće, mogu se izvesti samo konstrukcijom solarnih vakuumskih kolektora sa vakuumskim cevima Heat - pipe, sa visokim termalnim karaktristikama.
Energetski najštedljivija kombinacija i energetski najefikasnija funkcionalnost solarnog termalnog vakuumskog sistema je sprega sa toplotnom pumpom kao glavnog izvora toplotne energije sa ukupnom uštedom besplatne energije i do 90%. 

Solarno grejanje kuće, tj. solarni sistemi za kuću sa solarnim vakuumskim kolektorima u sprezi sa toplotnom pumpom i pratećim komponentama za solarnu akumulaciju toplotne energije za ispomoć grejanju kuće, grejanju sanitarne vode za porodične poterbe, džakuzi, grejanje bazena, predstavljaju idealno rešenje i visok komfor svakom domaćinstvu, donoseći veoma visoku uštedu u novcu koji se troši za električnu energiju ili neki drugi oblik konvencionalne energije. 
Ne doprinosi zagađenju životne sredine u kojoj  živimo, ekološki prihvatljiva čista energija. Ne zahteva održavanje tokom grejne sezone, nema čišćenja od ostataka sagorevanja fosilnih goriva. Mikroprocesorsko upravljanje i mogućnost daljinske kontrole sistema - Internet , Android mobilna.


SOLARNO GREJANJE KUĆE, SANITARNE VODE, DŽAKUZI, SPA, BAZENA  - SOLARNI SPLIT SISTEMI - CENA
SOLARNI KOMPLETI 1000 litara / Katalog cena - Odaberite sistem prema Vašim potrebama
U cenu nije uračunat transport komponenti i montaža sistema

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Bazena - Solarni kompleti - Oprema - Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni komplet 1000 litara 120 vakuumskih cevi,
 solarni sistem WT120-1000PR

Solarno grejanje - WT120-1000PR
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Bazena - Solarni kompleti - Oprema - Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni komplet 1000 litara 120 vakuumskih cevi,
 solarni sistem WT120-1000PR2

Solarno grejanje - WT120-1000PR2
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Bazena - Solarni kompleti - Oprema - Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni komplet 1000 litara 120 vakuumskih cevi,
 solarni sistem WT120-1000KSC1

Solarno grejanje - WT120-1000KSC1
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Bazena - Solarni kompleti - Oprema - Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni komplet 1000 litara 120 vakuumskih cevi,
 solarni sistem WT120-1000KSC2

Solarno grejanje - WT120-1000KSC2
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Bazena - Solarni kompleti - Oprema - Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni komplet 1000 litara 120 vakuumskih cevi,
 solarni sistem WT120-1000HYG BR

Solarno grejanje - WT120-1000HYG BR
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Bazena - Solarni kompleti - Oprema - Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni akumulatori toplote,
 rezervoari,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni komplet 1000 litara 120 vakuumskih cevi,
 solarni sistem WT120-1000HYG BR2

Solarno grejanje - WT120-1000HYG BR2
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena


SOLARNO GREJANJE KUĆE, VODE I TOPLOTNE PUMPE - HIBRIDNI SISTEMI SA 90% UŠTEDE ENERGIJE - KATALOG CENA

TOPLOTNE PUMPE - SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE - SOLARNI KOMPLETI - Solarni hibridni sistemi - Oprema - CENA / Grejanje kuće toplotnom pumpom - Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA,
 Bazena - Solarni kompleti - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli,
 toplotne pumpe,
 toplotne pumpe za grejanje kuće,
 toplotne pumpe vazduh voda

Hibridni sist. WT120-1000HYG BR2P11
Split komplet 1000 L Katalog - Cena

TOPLOTNE PUMPE - SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE - SOLARNI KOMPLETI - Solarni hibridni sistemi - Oprema - CENA / Grejanje kuće toplotnom pumpom - Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA,
 Bazena - Solarni kompleti - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli,
 toplotne pumpe,
 toplotne pumpe za grejanje kuće,
 toplotne pumpe vazduh voda

Hibridni sist. WT120-1000HYG BR2P15
Split komplet 1000 L Katalog - Cena

TOPLOTNE PUMPE - SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE - SOLARNI KOMPLETI - Solarni hibridni sistemi - Oprema - CENA / Grejanje kuće toplotnom pumpom - Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA,
 Bazena - Solarni kompleti - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli,
 toplotne pumpe,
 toplotne pumpe za grejanje kuće,
 toplotne pumpe vazduh voda

Hibridni sist. WT120-1000HYG BR2P16
Split komplet 1000 L Katalog - Cena


SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - Solarni split sistemi / Solarni kompleti za toplu vodu 200, 300, 500, 750, 1000 litara / Katalog cena

SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNO GREJANJE VODE / Solarni kompleti za toplu vodu - Solarni paneli,
 solarni kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri - Solarni komplet za toplu vodu 200 Litara - Cena

Solarno grejanje sanitarne vode
Solarni komplet 200 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNO GREJANJE VODE / Solarni kompleti za toplu vodu - Solarni paneli,
 solarni kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri - Solarni komplet za toplu vodu 300 Litara - Cena

Solarno grejanje sanitarne vode
Solarni komplet 300 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNO GREJANJE VODE / Solarni kompleti za toplu vodu - Solarni paneli,
 solarni kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri - Solarni komplet za toplu vodu 500 Litara - Cena

Solarno grejanje sanitarne vode
Solarni komplet 500 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNO GREJANJE VODE / Solarni kompleti za toplu vodu - Solarni paneli,
 solarni kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri - Solarni komplet za toplu vodu 750 Litara - Cena

Solarno grejanje sanitarne vode
Solarni komplet 750 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE - SOLARNO GREJANJE VODE / Solarni kompleti za toplu vodu - Solarni paneli,
 solarni kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri - Solarni komplet za toplu vodu 1000 Litara - Cena

Solarno grejanje sanitarne vode
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNI KOMPLETI - SOLARNE KOMPONENTE / Solarno grejanje vode PTV,
 solarne komponente za solarno grejanje sanitarne vode,
 solarni split sistemi,
 Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe - pumpni moduli,
 ekspanzione posude,
 elektromagnetni ventili,
 automatsko odzračno lonče,
 kaleffi solar,
 kuglični ventili sa holenderom,
 sigurnosni ventili,
 termofluid solar

Solarno grejanje sanitarne vode
Prateće komponente Katalog - Cena


ŽELITE PRORAČUN SA IZVEŠTAJEM ZA HIBRIDNI MULTIFUNKCIONALNI SISTEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE?

SOLARNO GREJANJE / Solarno grejanje vode,
 kuće,
 grejanje sanitarne vode,
 proračun,
 cena - Grejanje na toplotnu pumpu - Vazduh voda,
 cena - Grejanje na solarnu energiju,
 solarno grejanje vode,
 kuce / Hibridni multi-funkcionalni sistemi za grejanje - Obnovljivi izvori energije,
 cena / Kalkulator - Konfigurator,
 proračun,
 cena - Solarni paneli - Solarni kolektori za grejanje kuće,
 sanitarne vode,
 bazena
 

SOLARNO GREJANJE I TOPLOTNA PUMPA - HIBRIDNI MULTIFUNKCIONALNI SISTEMI / PRORAČUN - CENA SOLARNO GREJANJE / Grejanje,
 proračun,
 cena - Solarni paneli - Solarni kolektori za grejanje kuće,
 sanitarne vode,
 bazena - Solarno grejanje / Grejanje na toplotnu pumpu vazduh voda,
 cena - Grejanje na solarnu energiju / Hibridni multifunkcionalni sistemi za grejanje - Obnovljivi izvori energije,
 cena / Kalkulator - Konfigurator,
 proračun,
 cena

Zainteresovani ste da investirate i postavite toplotnu pumpu ili hibridni multi-funkcionalni i energetski efikasan sistem za grejanje kuće i sanitarne vode na toplotnu pumpu u sprezi sa solarnim vakuumskim termalnim sistemom, želite proračun sa cenom, kliknite na sliku konfigurator i u nekoliko koraka unesite i čekirajte zahtevane podatke, za 24h dobićete izveštaj sa rešenjem Vašeg željenog sistema.

ODABERITE ŽELJENI SISTEM:

(1) Grejanje na toplotnu pumpu
(2) Solarni sistem za grejanje sanitarne vode, normal potrošnja, special džakuzi, porodične kuće, restorani, SPA centri, ustanove, industrija ...
(3) Solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, bazena, džakuzi ...

ili hibridni multi-funkcionalni sistemi:

(4) Toplotna pumpa i solarni sistem za sanitarnu vodu (cene posebno)
(5) Toplotna pumpa i solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, grejanje bazena, džakuzi special ... (cene posebno)

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:
Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva

Koji je najbolji i najsigurniji izbor toplotne pumpe, solarnih kolektora i opreme sa energetski najefikasnijim rešenjem, koji procenat energetske efikasnosti i uštede energije imamo sa predloženim sistemom?

Koji kapacitet toplotne pumpe, solarnih kolektora i solarnog akumulatora toplote je potreban za moju kuću na osnovu sistema grejanja koje već imamo/nemamo, na osnovu energetske efikasnosti kuće, energetske efikasnosti grejnog sistema i koja je cena

Kakva je energetska efikasnost i funkcionalnost toplotne pumpe na podno grejanje, radijatori, zidno grejanje, kombinovani sistem podno i zidno grejanje, podno i radijatorsko grejanje, fan-coil sistemi ...?

Kom energetskom razredu pripada moja kuća, poslovni prostor, objekat ...?

Odgovor na ovo kompleksno pitanje na osnovu Vaših dostavljenih podataka, detaljno ćemo proračunati za Vas.

Rešenje za Vaš hibridni multi-funkcionalni i energetski efikasan sistem koje sledi za 24h prilagođeno je upravo Vama na osnovu Vaših dostavljenih podataka.
Molimo za tačnost podataka bez propusta.

Naš sistem zapadnog poslovnog funkcionisanja, donešen i uveden pre više od 30 godina, profesionalno i kvalitetno.
Samo četiri koraka do Vašeg novog sistema.

Pogledajte kako funcionišemo. 
 

1: Unos podataka

2: Prijem izveštaja

3: Savetovanje i ugovaranje

4: Montaža sistema

Toplotne pumpe - Grejanje na toplotnu pumpu - Solarno grejanje,
 solarno grejanje vode - Cena - Konfigurator za unos podataka

Like Share