Solarni sistemi uniss

GREJNI SISTEMI:

- podni sistemi

- zidni sistemi

- podno-zidni sistemi

- radijatorski sistemi

- podno-radijatorski sistemi

 

- Solarna energija
- Električna energija
- Toplotne pumpe
- Tečno gorivo
- Gasno gorivo
- Čvrsto gorivo
- Pelet

solarni sistemi    eksperimentalna istraživanja obnovljivih izvora energije

SOLARNI SISTEMI - SOLARNI KOLEKTORI Termalni - Toplotni / Solarni paneli - Solarni vakuumski cevni kolektori
za solarno grejanje vode PTV za porodicne kuće, vikendice, ugostiteljske objekte, motele, industriju ...

SOLARNI SISTEMI - SOLARNI KOLEKTORI Fotonaponski - Električni / Solarni paneli fotonaponski - PV solarni kolektori
za proizvodnju struje, električne energije za kuće, vikendice, udaljene objekte, lovačke domove, salaše ...
Obnovljivi izvori energije

Solarni sistemi - Solarni sistemi za solarno grejanje vode sanitarne ptv - Solarni sistem za grejanje toplu vodu - Soarni kolektori - Solarni paneli - vakuumski vakuum - Solarno grejanje
Solarni sistemi-Solarno grejanje vode za kuće,motele,industriju

                Solarni vakuumski kolektori - Solarni paneli - Solarno grejanje - Solarni sistemi - Uniss Com Lab Srbija
   Solarni sistemi za grejanje vode STV-PTV
   Solarni sistemi za struju - PV sistemi
   Sistemi za porodične kuće, ugostiteljske        objekte, hotele, industrijske potrebe ...

Solarni sistemi - Solarni sistemi za struju - Solarni paneli kolektori za struju elektricnu energiju - Solarni sistem za vikendicu
Solarni sistemi-Za struju,kuće,
vikendice,lovačke domove,salaše

Solarni sistemi Srbija_Uniss Com Lab_Solarni koektori_Serifikati
 

SOLARNI SISTEMI za solarno grejanje vode i kuće - toplotna energija 
u sprezi sa toplotnom pumpom, direktna konverzija sunčevog zračenja preko solarnih termalnih vakuumskih kolektora može iskoristiti za izgradnju toplotnih/termalnih akumulacionih sistema za grejanje,
dogrevanje kuće, grejanje bazena, grejanje sanitarne tople potrošne vode STV - PTV, čija je primena veoma rasprostranjena.
 Solarni sistemi za solarno grejanje - dogrevanje kuće, mogu se izvesti samo solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima heat - pipe, u sprezi sa nekim drugim oblikom konvncionalne energije, energetski najefiksnija kombinacija sa toplotnom pumpom.

 Tehnološka inovacija u proizvodnji naj novijih solarnih tehnologija
 
sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, WesTech solarni
vakuumski kolektor, tj. lančani skup solarnih vakuumskih cevi-heat pipe, projektovan za maksimalnu energetsku efikasnost i u teškim uslovima sunčevog zračenja, aktivan i na spoljnim temperaturama ispod 0
°C.
 Solarni sistemi za grejanje kuće,vodeSolarni sistemi - Solarni sistemi za solarno grejanje kuce vode - Solarni paneli - Solarni kolektori - Solarno grejanje - Toplotne pumpe - Solarni sistem za grejanje kuce vode

 

SOLARNI SISTEMI za solarno grejanje vode sanitarne PTV - toplotna energija, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju.
Toplotno dejstvo sunčevog zračenja predstavlja veoma pogodan i besplatan izvor obnovljive energije za grejanje potrošne sanitarne vode , u domaćinstvima , industriji , turizmu ... U najčešćoj primeni su odvojeni SPLIT - sistemi za solarno grejanje sanitarne - tople potrošne vode STV - PTV, koji se sastoje iz primarnog i sekundarnog instalacionog kruga. Stepen efikasnosti primene ovakvog sistema je veoma visok, postavljenjem solarnog vakuum kolektora i solarnog bojlera veće zapremeine sa pratećim kompnentama, eliminiše se postojanje više manjih bojlera u domaćinstvu i stiče se mogućnost za vreme zimskog perioda, zagrevanje sanitarne vode preko sistema centralnog grejanja, električnog dogrevanja ili nekog drugog oblika energije, pomoću solarnog kontrolera sa senzorima, rad je potpuno automatski.

 Solarni sistemi za grejanje vode PTVSolarni sistemi - Solarni sistemi za grejanje vode sanitarne ptv - Solarni paneli vakuumski kolektori - Solarno grejanje

 

Solarni sistemi vakuumski za solarno grejanje vode, kuće - Solana akumulacija toplotne energije

Solarni sistemi - Solarni sistemi vakuumski za solarno grejanje kuce, vode - Solarni sistemi termalni
Solarni sistemi vakuumski - Solarno grejanje kuće
Solarni sistemi Solarni sistemi vakuumski za solarno grejanje kuce, vode - Solarni sistemi termalni
Solarni sistemi termalni - Solarno grejanje vode
Solarni sistemi - Solarni sistemi vakuumski za solarno grejanje kuce, vode stv ptv - Solarni sistemi termalni
Solarni sistemi toplotni - Solarno grejanje vode
Solarni sistemi - Solarni sistemi vakuumski za solarno grejanje kuce, vode - Solarna akumulacija toplotne energije - Solarni akumulatori toplote, baferi
Solarni sistemi za solarno grejanje kuće - Baferi

 

SOLARNI SISTEMI - PV fotonaponski za struju - električna energija, direktna konverzija sunčevog zračenja, tj. fotonsko zračenje solarne energije u električnu energiju, preko solarnih fotonaponskih kolektora za izgradnju solarnih elektrana - električnih sistema, čija se električna energija koristi za osvetljenje i pokretanje aparata u domaćinstvima, vikendicama, udaljenim kućama, kamp kućicama, jahtama, splavovima, čamcima, kamp prikolicama, repetitorima i na mnogim drugim mestima gde postoji potreba autonomije električne energije za rad i pokretanje električnih uredaja i aparata raznih namena.

Takodje se može izgraditi solarni fotonaponski sistem, tj. solarna elektana za proizvodnju električne energije malih i velikih snaga sa priključenjem na elektroenergetsku distributivnu mrežu. 

 Solarni sistemi za struju - PV paneli
Solarni sistemi - Solarni sistemi kolektori paneli za struju vikendice - Solarni sistemi fotonaponski za struju, proizvodnju struje - Solarni sistem za vikendicu, komponente - Solarni kolektori - Solarni paneli

 

 

Solarni sistemi fotonaponski za struju - Solarna akumulacija električne energije

Solarni sistemi - Solarni sistemi za struju - Solarni paneli pv fotonaponski za struju, proizvodnju struje, elektricne energije
Solarni sistemi za struju Fotonaponski PV paneli
Solarni sistemi - Solarni sistemi za struju - Solarni sistemi pv fotonaponski za proizvodnju struje, elektricne energije
Solarni sistemi za struju Fotonaponski PV sistemi
Solarni sistemi - Solarni sistemi za struju - Solarni sistemi pv fotonaponski za proizvodnju struje, elektricne energije
Solarni sistemi za struju Fotovoltni PV kolektori 
Solarni sistemi - Solarni sistemi za struju, pv fotonaponski - Soarni akumulatori za struju, proizvodnju elektricne energije
Solarni sistemi za struju Solarni akumulatori

 

 Sunce, neiscrpni generator energije i života, izvor je gotovo sve raspoložive energije na našoj planeti i kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, nezaobilazno je ne govoriti o neiscrpnoj energiji večitog generatora-Sunca.
Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, ima više sunčanih sati godišnje nego u većini evropskih zemalja i prateći statistiku, broj sunčanih dana i u toku zime se iz godine u godinu sve više povećava.
Ovaj statistički podatak nagoveštava blagi ulazak mediteranske klime na našim prostorima, stičući sve veće i veće uslove korišćenja solarne energije za solarno grejanje kuća, sanitarne vode i bazena.
Početak 21. veka, zahvaljujući ljudskom faktoru i novim tehnologijama, obeležen je epohalno snažnom ekspanzijom korišćenja sunčeve/solarne energije, kroz vidove novih tehnoloških dostignuća primenjenih u proizvodnji i projektovanju solarne tehnike, od kojih dva načina beleže vrhunac rasprostranjenosti u njihovoj primeni i upotrebi / 
 Vakuumski - termalni sistemi & Fotonaponski - električni sistemi.

Solarno grejanje sanitarne vode / DETALJNO

Solarno grejanje kuce / DETALJNO

Solarni vakuumski kolektori - Heat pipe za grejanje / DETALJNO

Solarni fotonaponski kolektori - PV moduli za struju / DETALJNO

Solarni kolektori - Podela - Vrste / DETALJNO

Solarne komponente SPLIT sistemi za solarno grejanje sanitarne vode / DETALJNO

(c) Copyright 2008. unissgrejanje.com / Site map  All rights reserved.