Tel: +381(0)12 328 023, Mob. tel: +381(0)65 53 20 550
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA 21. VEK - SOLARNI SISTEMI - TOPLOTNE PUMPE

SOLARNI SISTEMI I TOPLOTNE PUMPE - Obnovljivi izvori energije koju kuća generiše za sopstvene potrebe
SOLARNI SISTEMI za grejanje vode, kuće, bazena, solarni paneli, toplotne pumpe, grejni sistemi / Prodaja, oprema, CENA
SOLARNI SISTEMI za struju - Proizvodnja struje, električne energije / On-Grid - Off-Grid sistemi
SOLARNI SISTEMI ZA GREJANJE I STRUJU - TOPLOTNE PUMPE - 100% besplatna energija iz obnovlivih izvora
SOLARNI HIBRIDNI SISTEMI - Solarni termalni sistemi u sprezi sa solarnim fotonaponskim sistemom i toplotnom pumpom
ENERGETSKI EFIKASNI SISTEMI - Najnovije tehnologije i sistemi za 21. vek


SOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za grejanje - Solarni sistemi za grejanje vode, kuće, bazena
Solarni sistemi za grejanje 
Oprema za solarno grejanje

     Solarni paneli - Solarni sistemi - Solarni vakuumski kolektori - Solarni kolektori - Solarna energija - Toplotne pumpe - Energija za 21. vek - Obnovljivi izvori energije - Specijalizovano preduzece - Uniss Com Lab d.o.o - Srbija - Petrovac na Mlavi
       U N I S S  C O M  L A B  d.o.o. 
       Energija za 21. vek

SOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za struju - Solarni sistemi za proizvodnju struje, električne energije
Solarni sistemi za struju 
Oprema za proizvodnju struje

SOLARNI SISTEMI I TOPLOTNE PUMPE - Besplatna energija iz obnovljivih izvora koju kuća generiše za sopstvene poterebe
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - ENERGIJA ZA 21. VEK - HIBRIDNI SISTEMI ZA GREJANJE KUĆE I STRUJU
INTELLIGENT HOUSE - Daljinsko upravljanje i dijagnostika - Android mobilni - Računar internet - SMART SYSTEMS
SOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za grejanje - Solarni sistemi za struju - Solarni sistemi za grejanje i struju - Toplotne pumpe

Energetski najefikasniji sistemi sa 100%+ besplatne energije iz obnovljivih izvora su kompatibilno proračunati sistemi koje smo kao jedno od prvih preduzeća u Srbiji sa više od 30 godina rada i iskustva, obuhvatili širok obim obnovljivih izvora energije spojenih sa niskotemperaturnim, energetski efikasnim grejnim sistemima, uključujući i energetsku efikasnost kuće, objekta ...

Energetski najefikasniji sistemi 1, 2 i 3 u kojima sistem 1 i 2 sa 100%+ besplatne energije i sistem 3 sa više od 85% besplatne energije uz doplatu energije do 15%. 

Od solarnih hibridnih sistema 1 do sistema pod brojem 14, pronadjite sistem za Vašu kuću, vikendicu, poslovni objekat, industrijski objekat ...

SVE NA JEDNOM MESTU, solarni vakuumski termalni akumulacioni sistemi za grejanje kuće, sanitarne vode i bazena, toplotne pumpe, solarni fotonaponski sistemi Off-Grid On-Grid, solarni hibridni sistemi, solarne elektrane, energetski efikasni grejni sistemi, energetska efikasnost i energetski bilans, oprema, uvoz i prodaja opreme, montaža, mikroprocesorska upravljanja sistemima, daljinska kontrola sa upravljanjem sistema, android mobilna, računar internet, dijagnostika sistema ...
 

1 - SOLARNI SISTEMI ZA GREJANJE I STRUJU SA TOPLOTNOM PUMPOM - 100% Free Energy ENERGIJA ZA 21. VEK SOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za grejanje kuće, vode, bazena - Solarni sistemi za struju, proizvodnju struje, električne energije - Toplotne pumpe - Solarni hibridni sistemi - Obnovljivi izvori energije - Energija za 21. vek

Solarni termalni sistem za solarno grejanje sanitarne vode, grejanje kuće, bazena
Solarni fotonaponski sisistem On-Grid, električna energija za svakodnevne potrebe
Toplotna pumpa, agregat za proizvodnju toplotne energije sa visokom uštedom energije od 75%

Kombinacija obnovljivih izvora energije, toplotne pumpe sa solarnim vakuumskim kolektorima za direktnu konverziju sunčevog zračenja u toplotnu energiju i solarnim fotonaponskim kolektorima za direktnu konverziju fotonskog zračenja u električnu energiju.
Proizvedena toplotna energija iz solanog vakuumskog sistema se akumulira u termalnom akumulacionom sistemu kao termalni izvor obnovljive energije za grejanje kuće tokom prelaznih perioda i zimskog perioda za vreme sunčevog zračenja, smanjujući utrošak električne energije na toplotnoj pumpi i do 45%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode PTV, sa uštedom energije do 90%, grejanje bazena sa uštedom od 100%.
Proizvedena električna energija iz solarnog fotonaponskog sistema se akumulira i distribuiše u elektrodistributivnu mrežu pokrivajući kompletnu potrošnju za električnom energijom u domaćinstvu, akumulirajući višak proizvedene energije tokom proleća, leta i jeseni, akumulirana električna energija za rad toplotne pumpe koja funkcioniše sa 75% uštede tokom zimskog perioda za vreme grejne sezone.

 

2 - SOLARNI SISTEMI ZA GREJANJE I STRUJU SA TOPLOTNOM PUMPOM - 100% Free Energy ENERGIJA ZA 21. VEK SOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za grejanje kuće, vode - Solarni sistemi za struju, proizvodnju struje, električne energije - Toplotne pumpe - Solarni hibridni sistemi - Obnovljivi izvori energije - Energija za 21. vek

Solarni termalni sistem za solarno grejanje sanitarne vode, grejanje kuće
Solarni fotonaponski sisistem ON-Grid, električna energija za svakodnevne potrebe
Toplotna pumpa, agregat za proizvodnju toplotne energije sa visokom uštedom energije od 75%

Kombinacija obnovljivih izvora energije, toplotne pumpe sa solarnim vakuumskim kolektorima za direktnu konverziju sunčevog zračenja u toplotnu energiju i solarnim fotonaponskim kolektorima za direktnu konverziju fotonskog zračenja u električnu energiju.
Proizvedena toplotna energija iz solanog vakuumskog sistema se akumulira u termalnom akumulacionom sistemu kao termalni izvor obnovljive energije za grejanje kuće tokom prelaznih perioda i zimskog perioda za vreme sunčevog zračenja, smanjujući utrošak električne energije na toplotnoj pumpi i do 45%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode PTV, sa uštedom energije do 90%, grejanje bazena sa uštedom od 100%.
Proizvedena električna energija iz solarnog fotonaponskog sistema se akumulira i distribuiše u elektrodistributivnu mrežu pokrivajući kompletnu potrošnju za električnom energijom u domaćinstvu, akumulirajući višak proizvedene energije tokom proleća, leta i jeseni, akumulirana električna energija za rad toplotne pumpe koja funkcioniše sa 75% uštede tokom zimskog perioda za vreme grejne sezone.

 

 

3 - SOLARNI SISTEMI ZA GREJANJE U SPREZI SA TOPLOTNOM PUMPOM - 90% Free EnergySOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za grejanje kuće, vode, bazena - Solarni sistemi i toplotne pumpe - Solarni vakuumski kolektori - Toplotne pumpe - Obnovljivi izvori energije - Energija za 21. vek

Solarni termalni sistem za solarno grejanje sanitarne vode, grejanje kuće
Toplotna pumpa za proizvodnju toplotne energije sa visokom uštedom energije od 75%

 
Kombinacija obnovljivih izvora energije, toplotne pumpe sa solarnim vakuumskim kolektorima, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju koja se sistemski prenosi i akumulira u termalnom akumulacionom sistemu za grejanje kuće tokom prelaznih perioda i zimskog perioda smanjujući utrošak energije na toplotnoj pumpi i do 45%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode PTV, sa uštedom električne energije i do 90%. Solarni sistemi za solarno grejanje kuće, mogu se izvesti samo solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima Heat - pipe, u sprezi sa toplotnom pumpom kao energetski najefikasnijom kombinacijom. Toplotna pumpa proizvodi toplotnu energiju sa 75% uštede, ostalih 25% uložene energije koja se plaća, solarni vakuumski sistem će smaniti za još dodatnih 40%. Tehnološka inovacija u proizvodnji najnovijih solarnih tehnologija sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, WesTech solarni vakuumski kolektor projektovan za nemačke klimatske uslove za maksimalnu energetsku efikasnost i u teškim uslovima sunčevog zračenja, aktivan i na spoljnim temperaturama ispod 0°C do -35°C. 

 

4 - SOLARNI SISTEMI ZA GREJANJE I STRUJU - On-GridSOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za grejanje kuće, vode, bazena - Solarni sistemi za struju, proizvodnju struje, električne energije - Solarni hibridni sistemi sa alternativnom energijom

Solarni termalni sistemi sa solarnom elektranom i alternativnom energijom
Solarni sistem za solarno grejanje vode, kuće i bazena u sprezi sa fotonaponskim sistemom za struju On-Grid i nekom od konvencionalnih energija, gas, pelet, čvrsto, tečno gorivo

Kombinacija obnovljivih izvora energije sa solarnim vakuumskim kolektorima, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju koja se sistemski prenosi i akumulira u termalnom akumulacionom sistemu za grejanje kuće tokom prelaznih perioda i zimskog perioda smanjujući utrošak na nekoj od konvencionalnih energija i do 45%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode PTV, sa uštedom električne energije do 90% i grejanje bazena sa uštedom energije do 100%. Solarni sistemi za solarno grejanje kuće, mogu se izvesti isključivo solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima Heat - pipe. Tehnološka inovacija u proizvodnji najnovijih solarnih tehnologija sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, WesTech solarni vakuumski kolektor projektovan za nemačke klimatske uslove za maksimalnu energetsku efikasnost i u teškim uslovima sunčevog zračenja, aktivan i na spoljnim temperaturama ispod 0°C do -35°. Proizvedena električna energija iz solarnog fotonaponskog sistema se akumulira i distribuiše u elektrodistributivnu mrežu pokrivajući kompletnu potrošnju kućne potrebe i akumulirajući višak proizvedene energije tokom proleća, leta i jeseni, da bi se akumulirana električna energija refundirala na potrošnji struje tokom zimskog perioda. 

 

5 - SOLARNI SISTEMI ZA GREJANJE U SPREZI SA ALTERNATIVNOM ENERGIJOM SOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za grejanje kuće, vode, bazena - Solarni vakuumski sistemi - Obnovljivi izvori energije

Solarni vakuumski sistemi u sprezi sa konvencionalnom energijom - Solarni sistem za solarno grejanje vode i kuće - toplotna energija u sprezi sa alternativnom energijom, gas, pelet, čvrsto, tečno gorivo ...
Kombinacija obnovljivog izvora energije sa solarnim vakuumskim kolektorima, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju koja se sistemski prenosi i akumulira u termalnom akumulacionom sistemu za grejanje kuće tokom prelaznih perioda i zimskog perioda smanjujući utrošak na nekoj od konvencionalnih energija i do 45%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode PTV, sa uštedom električne energije i do 70%. Solarni sistemi za solarno grejanje kuće, mogu se izvesti samo solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima heat-pipe. Tehnološka inovacija u proizvodnji najnovijih solarnih tehnologija sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, WesTech solarni vakuumski kolektor projektovan za nemačke klimatske uslove za maksimalnu energetsku efikasnost i u teškim uslovima sunčevog zračenja, aktivan i na spoljnim temperaturama ispod 0°C do -35°C. 

 

6 - SOLARNI SISTEMI ZA GREJANJE SANITARNE VODE I STRUJU - On-Grid SOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za grejanje vode, ptv, stv - Solarni sistemi za struju, proizvodnju struje, električne energije - Solarni hibridni sistemi - Obnovljivi izvori energije - Energija za 21. vek

Solarni vakuumski sistem za solarno grejanje saanitarne vode
Solarni fotonaponski sistem za proizvodnju električne energije

Kombinacija obnovljivih izvora energije, solarni vakuumski sistem, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju koja se sistemski prenosi do termalnog akumulacionog solarnog bojlera za grejanje sanitarne vode PTV sa uštedom električne energije do 70%. Solarni sistemi za solarno grejanje vode solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima Heat - pipe, ostvariće 35% više toplotne energije u odnosu na staru generacuju pločasih kolektora. Proizvedena električna energija iz solarnog fotonaponskog sistema se distribuira, akumulira i refundira u elektrodistributivnu mrežu pokrivajući kompletne potrebe za potrišnjom električne energije u domaćinstvu. Tehnološka inovacija u proizvodnji najnovijih solarnih tehnologija sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, WesTech solarni vakuumski kolektor projektovan za nemačke klimatske uslove za maksimalnu energetsku efikasnost i u teškim uslovima sunčevog zračenja, aktivan i na spoljnim temperaturama ispod 0°C do -35°C. 

 

7 - SOLARNI HIBRIDNI SISTEMI Off-Grid  SOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za grejanje sanitarne vode, ptv, stv - Solarni sistemi za struju, proizvodnju struje, električne energije - Solarni hibridni sistemi - Obnovljivi izvori energije - Energija za 21. vek

Solarni termalni sistemi u sprezi sa solarnom elektrnom Off-Grid - Solarni hibridni sistem za solarno grejanje saanitarne vode - Toplotna energija u sprezi sa solarnim fotonaponskim sistemom za struju sa baterijskom bankom
Kombinacija obnovljivih izvora energije, solarni vakuumski sistem, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju koja se sistemski prenosi i akumulira u termalnom akumulacionom sistemu za grejanje sanitarne vode PTV. Solarni sistemi za solarno grejanje vode solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima heat - pipe, ostvariće 35% više toplotne energije. Proizvedena električna energija solarnog fotonaponskog sistema se akumulira u baterijskoj banci, pokrivajući kompletnu ili delimičnu potrošnju električne energije u kući ili kao rezerva električne energije u predelima gde su nestanci električne energije česta pojava. Inovacija u tehnologiji proizvodnje najnovijih solarnih vakuumskih kolektora sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, proizvodi dovoljno termalne energije za grejanje sanitarne vode sa uštedom električne energije do 70%. WesTech solarni vakuumski kolektor projektovan za nemačke klimatske uslove za maksimalnu energetsku efikasnost i u teškim uslovima sunčevog zračenja, aktivan i na spoljnim temperaturama ispod 0°C do -35°C 

 

8 - SOLARNI TERMALNI SISTEMI SOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za grejanje sanitarne vode, ptv, stv sa dogrevanjem od centalnog grejanja kuće

Solarni vakuumski sistemi sa dogrevanjem od centralnog grejanja - Solarni sistem za solarno grejanje vode sanitarne PTV - toplotna energija, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju
Toplotno dejstvo sunčevog zračenja predstavlja veoma pogodan i besplatan izvor obnovljive energije za grejanje potrošne sanitarne vode STV - PTV u domaćinstvima, restoranima, hotelima, SPA centrima i industriji za industrijske potrebe gde se postiže visoka finansijska ušteda. U najčešćoj primeni su odvojeni SPLIT - sistemi za solarno grejanje sanitarne - tople potrošne vode koji se sastoje iz primarnog i sekundarnog instalacionog kruga. Stepen energetske efikasnosti u primeni ovakvog sistema je veoma visok sa finansijskom uštedom do 95%. Postavljenjem solarnog vakuumskog kolektora i solarnog bojlera veće zapremeine sa pratećim kompnentama, eliminiše se postojanje više manjih bojlera u domaćinstvu i stiče se mogućnost za vreme zimskog perioda, zagrevanje sanitarne vode preko sistema centralnog grejanja, električnog dogrevanja ili nekog drugog oblika energije, pomoću solarnog mikroprocesorskog kontrolera, rad je potpuno automatski. Solarni sistemi za solarno grejanje vode solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima heat - pipe ostvariće 35% više toplotne energije. 

 

9 - SOLARNI TERMALNI SISTEMI Solarni sistemi za grejanje vode - Solarno grejanje vode, solarni sistem za toplu vodu

Solarni sistemi za grejanje sanitarne vode sa električnim dogrevanjem - Solarni sistem za solarno grejanje vode, sanitarne STV - PTV, toplotna energija iz vakuumskog sistema sa elektrodogrevanjem
Toplotno dejstvo sunčevog zračenja predstavlja veoma pogodan i besplatan izvor obnovljive energije za grejanje potrošne sanitarne vode STV - PTV u domaćinstvima, restoranima, hotelima, SPA centrima i industriji za industrijske potrebe gde se postiže visoka finansijska ušteda. Solarni SPLIT - sistemi za solarno grejanje sanitarne - tople potrošne vode koji se sastoje iz primarnog i sekundarnog instalacionog kruga. Stepen energetske efikasnosti u primeni ovakvog sistema je visok sa finansijskom uštedom 65-70%. Postavljenjem solarnog vakuumskog kolektora i solarnog bojlera veće zapremeine sa pratećim kompnentama, eliminiše se postojanje više manjih bojlera u domaćinstvu, za vreme zimskog perioda, zagrevanje sanitarne vode se vrši sa električnim grejačem integrisanim u solarnom bojlreu. Pomoću solarnog mikroprocesorskog kontrolera SR868C8, rad je potpuno automatski a aktiviranje električnog grejača se može zadati u odrdjenim vremenskim 24 časovnim intervalima, tokom noći za vreme jeftinije cene električne energije, sa odabirom maximalne i minimalne temperature. 

 

10 - SOLARNI HIBRIDNI SISTEMI Off-Grid - Autonomni sistemi Solarni sistemi za struju, solani sistemi za grejanje vode - proizvodnja struje za vikendice, salaše, udaljene kuće

Solarni sistemi za struju u sprezi sa grejanjem sanitarne vode Solarni sistem za priozvodnju struje Off-Grid - Električna energija i solarno grejanje sanitarne vode sa termosifonskim kolektorom za vikendice, namenske objekte i kuće udaljene od elektrodistributivne mreže
Kombinacija obnovljivih izvora energije, solarni vakuumski sistem, direktna konverzija sunčevog zračenja u grejanje sanitarne vode koja se akumulira u termalnom akumulacionom inox bojleru integrisanom na vakuumskom termosifonskom kolektoru. Direktna konverzija sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju, solarni fotonaponski paneli sa pratećim komponentama sačinjavaju autonomni električni sistem, nezavisnu solarnu elektranu Off-Grid za proizvodnju struje, električne energije koja se koristi za osvetljenje i pokretanje aparata na vikendicama, udaljenim kućama, kamp kućicama, jahtama, splavovima, čamcima, kamp prikolicama, repetitorima i na mnogim drugim mestima gde postoji potreba autonomije električne energije za rad i pokretanje električnih uredaja i aparata raznih namena. 

 

11 - SOLARNI HIBRIDNI SISTEMI Off-Grid - Autonomni sistemi
Solarni sistemi za struju, solani sistemi za grejanje vode - proizvodnja struje za vikendice, salaše, udaljene kuće - Solarni paneli - Vetrogeneratori
Solarni sistemi za struju Off-Grid, paneli sa vetrogeneratorom i grejanje vode - Solarni sistem za priozvodnju struje, električne energije sa fotonaponskim panelima, sprega sa vetrogeneratorom i solarnim termosifonskim sistemom za grejanjem sanitarne vode za vikendice, kuće i namenske objekte udaljene od elektrodistributivne mreže
Kombinacija obnovljivih izvora energije, solarni vakuumski sistem, direktna konverzija sunčevog zračenja u grejanje sanitarne vode koja se akumulira u termalnom akumulacionom inox bojleru integrisanom na vakuumskom termosifonskom kolektoru. Direktna konverzija sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju, solarni fotonaponski paneli sa pratećim komponentama sačinjavaju autonomni električni sistem, nezavisnu solarnu elektranu Off-Grid za proizvodnju struje u sprezi sa vetro generatorom za veću energetsku efikasnost u snabdevanju električne energije koja se koristi za osvetljenje i pokretanje aparata na vikendicama, udaljenim kućama, kamp kućicama, jahtama, splavovima, čamcima, kamp prikolicama, repetitorima i na mnogim drugim mestima gde postoji potreba autonomije električne energije za rad i pokretanje električnih uredaja i aparata raznih namena. 

 

12 - SOLARNA ELEKTRANA Off-Grid - Autonomni sistemi Solarni sistemi za struju - Solarna elektrana - Nezavisni Off-Grid sistemi za proizvodnju struje, električne energije sa baterijskom bankom

Solarni sistemi za proizvodnju struje Off-Grid - Solarni autonomni sistem za priozvodnju struje, električne energije za vikendice, kuće i namenske objekte udaljene od elektrodistributivne mreže

Direktna konverzija sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju, solarni fotonaponski paneli sa pratećim komponentama sačinjavaju autonomni električni sistem, nezavisnu solarnu elektranu off-grid za proizvodnju struje, električne energije koja se koristi za osvetljenje i pokretanje aparata na vikendicama, udaljenim kućama, kamp kućicama, jahtama, splavovima, čamcima, kamp prikolicama, repetitorima i na mnogim drugim mestima gde postoji potreba autonomije električne energije za rad i pokretanje električnih uredaja i aparata raznih namena. 

 

13 - SOLARNA ELEKTRANA On-Grid Solarni sistemi za struju - Solarna elektrana - On-Grid sistemi za proizvodnju struje, električna energija za svaki dan - Priključenje na elektrodistributivnu mrežu

Solarni sistemi za proizvodnju struje - Energija za svakodnevne potrebe - Solarni sistem za priozvodnju struje, električna energija za svakodnevne potrebe za porodične kuće, On-Grid sistem

Solarna elektrana za domaćinstva, direktna konverzija sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju, solarni fotonaponski paneli sa pratećim komponentama sačinjavaju električni sistem, solarnu elektranu On-Grid za proizvodnju struje, električne energije koja se koristi za osvetljenje i pokretanje aparata u kući za svakodnevne potebe. Proizvedena električna energija iz solarnog fotonaponskog sistema se distribuira u elektrodistributivni sistem, akumulira i refundira, pokrivajući svakodnevne potrebe za potrošnjom električne energije. 

 

14 - SOLARNA ELEKTRANA On-Grid Solarni sistemi za struju - Solarna elektrana - On-Grid sistemi za proizvodnju struje, električna energija za svaki dan sa baterijskom bankom - Priključenje na elektrodistributivnu mrežu

Solarni sistemi za proizvodnju električne energije sa baterijskom bankom - Solarni sistem za priozvodnju struje, električna energija za potrebe svakodnevne potrošnje za porodične kuće, sistem sa baterijskom bankom za rezervu struje

Solarna elektrana On-Grid za domaćinstva sa baterijskom bankom, sa ovakvim sistemom kuća ili namenski objekat ne ostaje nikada bez električne energije. Praktikuje se na kućama ili namenskim objektima gde su česti nestanci električne energije, za sisteme, uredjaje i aparate koji ne smeju ostati bez napajanja električnom energijom. Direktna konverzija sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju, solarni fotonaponski paneli sa pratećim komponentama sačinjavaju električni sistem, solarnu elektranu On-Grid za proizvodnju struje, električne energije koja se koristi za osvetljenje i pokretanje aparata u kući za svakodnevne potebe. Proizvedena električna energija iz solarnog fotonaponskog sistema se distribuiše u elektrodistributivni sistem, akumulira i refundira, pokrivajući svakodnevne potrebe za potrošnjom električne energije. 

 

 

SOLARNI SISTEMI - SOLARNI PANELI SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE, KUĆE - STRUJA / DETALJNO

Energija za 21. vek - Solarni sistemi za grejanje vode, kuće, struja, toplotne pumpe / VIŠE

Toplotne pumpe - Grejanje kuće sa toplotnom pumpom u sprezi sa solarnim vakuumskim sistemom / VIŠE

Solarno grejanje sanitarne vode PTV - STV / VIŠE

Solarno grejanje kuće i toplotne pumpe / VIŠE

Solarno grejanje sanitarne vode - Komponente, oprema / Kolektori, bojleri, kontroleri, pumpni moduli / VIŠE 

Solarno grejanje kuće - Komponente, oprema / Kolektori, akumulatori toplote, kontroleri, pumpni moduli / VIŠE

Solarni paneli za struju - Komponente, oprema / Invertori, kontroleri, akumulatori baterije / VIŠE

Solarni paneli za grejanje - Solarni paneli za struju - Vrste - Modeli / VIŠE 

Solarni vakuumski kolektori za solarno grejanje vode, kuće, bazena / VIŠE 

Solarni fotonaponski kolektori za struju, električnu energiju / VIŠE

Solarni sistemi - Kombinacije / VIŠE


SOLARNE KOMPONENTE ZA GREJANJE I STRUJU / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarni vakuumski kolektori - Solarni paneli - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarne vakuumske cevi - Vakuum cevi - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarni kontroleri - Mikroprocesorski-displej - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarni bojleri - Bivalentni - Inox - Čelik emajl - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI 

Solarni akumulatori toplote - Kombinovani rezervoari - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarne pumpne grupe - Pumpni moduli - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI


SOLARNE KOMPONENTE ZA GREJANJE / CENA - CENOVNIK 

Solarni SPLIT sistemi - Komponente za solarno grejanje kuće - Class A / HIT CENA / CENOVNIK .......uskoro

Solarni SPLIT sistemi - Komponente za solarno grejanje sanitarne vode - Class A - HIT CENA / CENOVNIK

Solarni SPLIT sistemi - Komponente za solarno grejanje kuće i vode - Class A / HIT CENA / CENOVNIK .......uskoro

Solarni vakuumski kolektori - Vakuumski paneli - WesTech Solar - Class A / HIT CENA - CENOVNIK

Solarni kontroleri - Automatike - Displej mikroprocesorski - WesTech Solar - Class A - HIT CENA / CENOVNIK

Solarne pumpne grupe - Pumpni moduli - MEIBES - Class A - HIT CENA / CENOVNIK 


UNISS COM LAB d.o.o. - Specijalizovano preduzeće za obnovljive izvore energije - Solarna energija, toplotne pumpe ...

O NAMA       KONTAKT


 
(c) Copyright 2008. unissgrejanje.com / Site map  All rights reserved.