Like Share

SOLARNI KONTROLERI - Automatike za solarno grejanje vode PTV, kuće - WesTech Solar / SR618C6 ; SR868C8 ; SR868C8Q ; SC02 ; SR601 

Solarni kontroleri / Solarni mikroprocesorski kontroleri za solarno grejanje sanitarne vode i kuće

 

SOLARNI KONTROLERI - SOLARNE AUTOMATIKE / Solarni mikroprocesoski displej sistem kontroleri  SOLARNI KONTROLERI - SOLARNE AUTOMATIKE / Solarno grejanje vode - Solarni kontroleri mikroprocesorski displej,
 sistem kontroleri

Solarni kontroleri, mikroprocesorski sistem kontroleri za potpunu kontrolu i upravljanje funkcije solarnog termalnog sistema.
Potpuno inteligentna jedinica, zahvaljujući PT i NTC senzorima potpuno kontroliše solarni sistem i funkciju solarnog sistema čini potpuno autonomnom.
Zahvaljujući digitalnoj kontroli, Δ-T se može veoma precizno zadati što solarni sistem čini maksimalno iskoristivim, tj. solarni sistem je energetski efikasniji sa većim prinosom toplotne enrgije.
Pokretanje i zaustavljanje cirkulacione pumpe tj. cirkulacije, vrši se veoma precizno i automatski a takodje i brzina cirkulacije vrši se inteligentno u zavisnosti od snage sunčevog zračenja.
Neophodan za energetski efikasan rad i funkciju solarnog vakuumskog sistema, tj. za komunikciju i funkciju izmedju primarnog i sekundarnog dela solarnog sistema za grejanje sanitarne vode, solarnu termo-akumulaciju za sistem dogrevanja kuće, bazena u sprezi sa toplotnom pumpom i drugim izvorima enegije koji su u funkciji za pokretanje grejnog sistema.

 


Solarni kontroleri - WesTech / SR868C8 ; SR868C8Q ; SR618C6 ; SC01 ; SR601 - Katalog

SOLARNI KONTROLERI - Solarne automatike za solarno grejanje vode,
 kuce,
 bazena - Automatika za solarno grejanje vode - WesTech Solar - SR868C8  - Katalog

Solarni kontroler SR868C8
WesTech Solar / Katalog

SOLARNI KONTROLERI - Solarne automatike za solarno grejanje vode,
 kuce,
 bazena - Automatika za solarno grejanje vode - WesTech Solar - SR868C8Q - Katalog

Solarni kontroler SR868C8Q 
WesTech Solar / Katalog

SOLARNI KONTROLERI - Solarne automatike za solarno grejanje vode,
 kuce,
 bazena - Automatika za solarno grejanje vode - WesTech Solar - SR618C6 - Katalog

Solarni kontroler SR618C6
WesTech Solar / Katalog

SOLARNI KONTROLERI - Solarne automatike za solarno grejanje vode,
 kuce,
 bazena - Automatika za solarno grejanje vode,
 kuce,
 bazena - WesTech Solar - SC02 - Katalog

Solarni kontroler SC02
WesTech Solar / Katalog

SOLARNI KONTROLERI - Solarne automatike za solarno grejanje vode - Automatika za termosifonski kolektoror - WesTech Solar - SC02 - Katalog

Solarni kontroler SR601
WsTech Solar / Katalog


Solarni kontroleri - WesTech / SR868C8 ; SR868C8Q ; SR618C6 ; SC02 ; SR601 - Tehnički detalji - Instrukcije

Solarni kontroler - Solarna automatika - SR868C8,
 SR868C8Q - Solarno grejanje vode,
 sanitarne,
 PTV - Tehnicki detalji - Instrukcije - Karakteristike

Solarni kontroler SR868C8/SR868C8Q WesTech/Tehnički detalji-Instrukcije

Solarni kontroler - Solarna automatika - SR618C6 - Solarno grejanje vode,
 kuce,
 bazena / SPLIT sistemi - Tehnicki detalji - Instrukcije - Karakteristike

Solarni kontroler SR618C6
WesTech/Tehnički detalji-Instrukcije

Solarni kontroler - Solarna automatika - SC02 - Solarno grejanje vode,
 sanitarne,
 kuce / SPLIT sistemi - Tehnicki detalji - Instrukcije - Karakteristike

Solarni kontroler SR601
WesTech/Tehnički detalji-Instrukcije

Solarni kontroler - Solarna automatika - SC02 - Solarno grejanje vode,
 termosifonski kolektori,
 sistemi - Tehnicki detalji - Instrukcije - Karakteristike

Solarni kontroler SR601
WesTech/Tehnički detalji-Instrukcije


ŽELITE PRORAČUN SA IZVEŠTAJEM ZA HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE?

Grejanje / Solarno grejanje,
 solarni sistemi i toplotne pumpe,
 proračun,
 cena - Koliko košta grejanje na toplotnu pumpu,
 grejanje na solarnu energiju,
 solarno grejanje sanitarne vode,
 cena - Hibridni i multi hibridni sistemi - Konfigurator za proračun,
 cena / Solarno grejanje vode,
 kuće,
 bazena

 

SOLARNI KONTROLERI - SOLARNO GREJANJE - SPREGA SA TOPLOTNOM PUMPOM / PRORAČUN - CENA  Solarni akumulatori toplote,
 rezervoari za solarno grejanje kuće,
 solarno grejanje vode,
 proračun cena - Solarno grejanje sanitarne vode - Solarni sistemi i toplotne pumpe - Grejanje na solarnu energiju - Solarni hibridni sistemi - Konfigurator za proračun,
 cena / Solarno grejanje vode,
 kuće,
 bazena - Solarni kompleti,
 oprema / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni bojleri,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe

Zainteresovani ste da investirate i postavite hibridni multifunkcionalni i energetski efikasan solarni sistem za grejanje kuće i sanitarne vode u sprezi sa toplotnom pumpom, želite proračun sa cenom, kliknite na konfigurator i u nekoliko koraka unesite i čekirajte zahtevane podatke, za 24h dobićete izveštaj sa rešenjem Vašeg željenog sistema.

ODABERITE ŽELJENI SISTEM:
(1) Grejanje na toplotnu pumpu
(2) Solarni sistem za grejanje sanitarne vode
(3) Solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode
kao i hibridni multifunkcionalni sistemi:
(4) Toplotna pumpa i solarni sistem za sanitarnu vodu
(5) Toplotna pumpa i solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, grejanje bazena ...

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:
Koji je najbolji i najsigurniji izbor solarnih kolektora i toplotne pumpe sa energetski najefikasnijim rešenjem, da li ćemo sa predloženim sistemom imati dovoljno toplotne energije za grejanje kuće tokom cele zime i na ekstremno niskim temperaturama?
Koji kapacitet solarnog akumulatora toplote i koja snaga toplotne pumpe je potrebna za moju kuću na osnovu sistema grejanja koje već imamo/nemamo, na osnovu energetske efikasnosti kuće, energetske efikasnosti grejnog sistema i koja je cena?

Odgovor na ovo kompleksno pitanje na osnovu Vaših dostavljenih podataka, detaljno ćemo proračunati za Vas.
Rešenje za Vaš hibridni multifunkcionalni i energetski efikasan sistem koje sledi za 24h prilagođeno je upravo Vama na osnovu Vaših dostavljenih podataka.
Molimo za tačnost podataka bez propusta.

Naš sistem zapadnog poslovnog funkcionisanja, donešen i uveden pre više od 30 godina, profesionalno i kvalitetno.
Samo četiri koraka do Vašeg novog sistema. Pogledajte kako funcionišemo.

 

1: Unos podataka

2: Prijem izveštaja

3: Savetovanje i ugovaranje

4: Montaža sistema

Toplotne pumpe - Grejanje na toplotnu pumpu - Solarno grejanje,
 solarno grejanje vode - Cena - Konfigurator za unos podataka

Like Share