Like Share

ENERGIJA ZA 21. VEK - EKOLOŠKO GREJANJE / TOPLOTNE PUMPE I SOLARNA ENERGIJA - OPREMA - KOMPLETI - PRORAČUN - CENA
EKOLOŠKI ENERGETSKI SISTEMI ZA GREJANJE I STRUJU - HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEMI KUĆE ZA 21. VEK

Hibridni sistemi Obnovljivi izvori energije Solarna energija Grejanje Struja Toplotne pumpe
 

BESPLATANA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA KOJU KUĆA GENERIŠE ZA SOPSTVEVNE POTREBE - ENERGIJA ZA 21. VEK 
ENERGIJA ZA 21. VEK - Obnovljivi izvori energije - Solarni sistemi za grejanje - Solarni sistemi za struju - Solarni sistemi za grejanje i struju

Energija za 21 vek Hibridni sistemi / Obnovljivi izvori energije - Solarna energija,
 grejanje i struja,
 toplotne pumpeEnergetski najefikasniji sistemi sa 100% besplatne energije iz više obnovljivih izvora energije spojenih sa niskotemperaturnim, energetski efikasnim grejnim sistemima, uključujući i energetsku efikasnost kuće, objekta ...

Energetski najefikasniji sistemi 1 i 2 u kojima sistem 1 sa 100% besplatne ekološki čiste energije i sistem 2 sa više od 85% besplatne energije. 

Od multi-hibridnog multi-funkcionalnog sistema 1 do sistema pod brojem 13, pronadjite sistem za Vašu kuću, poslovni objekat, industrijski objekat ...

SVE NA JEDNOM MESTU: Toplotne pumpe vazduh-voda, zemlja-voda, voda-voda, solarni vakuumski termalni akumulacioni sistemi za grejanje kuće, sanitarne vode i bazena, solarni fotonaponski sistemi Off-Grid On-Grid, solarni hibridni sistemi, solarne elektrane, energetski efikasni grejni sistemi, energetska efikasnost i energetski bilans, oprema, uvoz i prodaja opreme, montaža, mikroprocesorska upravljanja sistemima, daljinska kontrola sa upravljanjem sistema, android mobilna, računar internet, dijagnostika sistema ...
 

1 - MULTI-HIBRIDNI, MULTI-FUNKCIONALNI SISTEMI - 100% BESPLATNA ENERGIJA 

Hibridni sistemi / Obnovljivi izvori energije - Solarna energija za grejanje i struju,
 toplotne pumpeSolarni termalni sistemi sa toplotnom pumpom i solarnom elektranom On-Grid -  Solarni hibridni sistem za solarno grejanje vode, grejanje kuće, bazena, električna energija Solarna toplotna energija u sprezi sa toplotnom pumpom i solarnim fotonaponskim sistemom za struju
Kombinacija obnovljivih izvora energije, toplotne pumpe sa solarnim vakuumskim kolektorima za direktnu konverziju sunčevog zračenja u toplotnu energiju i solarnim fotonaponskim kolektorima za direktnu konverziju fotonskog zračenja u električnu energiju. Proizvedena toplotna energija iz solanog vakuumskog sistema se akumulira u termalnom akumulacionom sistemu kao termalni izvor obnovljive energije za grejanje kuće tokom prelaznih perioda i zimskog perioda za vreme sunčevog zračenja, smanjujući utrošak električne energije na toplotnoj pumpi i do 45%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode STV - PTV, sa uštedom električne energije do 95%, grejanje bazena sa uštedom od 100%. Proizvedena električna energija iz solarnog fotonaponskog sistema se akumulira i distribuiše u elektrodistributivnu mrežu pokrivajući kompletnu potrošnju u kući i akumulirajući višak proizvedene energije tokom proleća, leta i jeseni, akumulirana električna energija za rad toplotne pumpe koja funkcioniše sa 75% uštede tokom zimskog perioda za vreme grejne sezone.

 

2 - HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEMI - SOLARNI TERMALNI SISTEMI SA TOPLOTNOM PUMPOM 

Solarni termalni vakuumski sistemi u sprezi sa toplotnom pumpom Solarni sistem za solarno grejanje vode i kuće Solarna toplotna energija u sprezi sa toplotnom pumpom
Kombinacija obnovljivih izvora energije, toplotne pumpe sa solarnim vakuumskim kolektorima, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju koja se sistemski prenosi i akumulira u termalnom akumulacionom sistemu za grejanje kuće tokom prelaznih perioda i zimskog perioda smanjujući utrošak energije na toplotnoj pumpi i do 45%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode STV - PTV, sa uštedom električne energije i do 95%. Solarni sistemi za solarno grejanje kuće, mogu se izvesti samo solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima heat - pipe, u sprezi sa toplotnom pumpom kao energetski najefikasnijom kombinacijom. Toplotna pumpa proizvodi toplotnu energiju sa 75% uštede, ostalih 25% uložene energije koja se plaća, solarni vakuumski sistem će smaniti za još dodatnih 40%. Tehnološka inovacija u proizvodnji najnovijih solarnih tehnologija sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, WesTech solarni vakuumski kolektor projektovan za nemačke klimatske uslove za maksimalnu energetsku efikasnost i u teškim uslovima sunčevog zračenja, aktivan i na spoljnim temperaturama ispod 0°C do -35°C. 

 

3 - SOLARNI HIBRIDNI SISTEMI On-Grid 

Solarni termalni sistemi sa solarnom elektranom i alternativnom energijom - Solarni sistem za solarno grejanje vode, kuće i bazena u sprezi sa fotonaponskim sistemom za struju On-Grid i nekom od konvencionalnih energija, gas, pelet, čvrsto, tečno gorivo ...
Kombinacija obnovljivog izvora energije sa solarnim vakuumskim kolektorima, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju koja se sistemski prenosi i akumulira u termalnom akumulacionom sistemu za grejanje kuće tokom prelaznih perioda i zimskog perioda smanjujući utrošak na nekoj od konvencionalnih energija i do 45%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode STV - PTV, sa uštedom električne energije do 95% i grejanje bazena sa uštedom energije do 100%. Solarni sistemi za solarno grejanje kuće, mogu se izvesti isključivo solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima heat - pipe. Tehnološka inovacija u proizvodnji najnovijih solarnih tehnologija sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, WesTech solarni vakuumski kolektor projektovan za nemačke klimatske uslove za maksimalnu energetsku efikasnost i u teškim uslovima sunčevog zračenja, aktivan i na spoljnim temperaturama ispod 0°C do -35°C. Proizvedena električna energija iz solarnog fotonaponskog sistema se akumulira i distribuiše u elektrodistributivnu mrežu pokrivajući kompletnu potrošnju u kući i akumulirajući višak proizvedene energije tokom proleća, leta i jeseni, da bi se akumulirana električna energija refundirala na potrošnji struje tokom zimskog perioda. 

 

4 - SOLARNI TERMALNI SISTEMI SA ALTERNATIVNOM NEOBNOVLJIVOM ENERGIJOM 

Solarni vakuumski sistemi u sprezi sa konvencionalnom energijom - Solarni sistem za solarno grejanje vode i kuće - toplotna energija u sprezi sa alternativnom energijom, gas, pelet, čvrsto, tečno gorivo ...
Kombinacija obnovljivog izvora energije sa solarnim vakuumskim kolektorima, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju koja se sistemski prenosi i akumulira u termalnom akumulacionom sistemu za grejanje kuće tokom prelaznih perioda i zimskog perioda smanjujući utrošak na nekoj od konvencionalnih energija i do 45%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode STV - PTV, sa uštedom električne energije i do 95%. Solarni sistemi za solarno grejanje kuće, mogu se izvesti samo solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima heat-pipe. Tehnološka inovacija u proizvodnji najnovijih solarnih tehnologija sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, WesTech solarni vakuumski kolektor projektovan za nemačke klimatske uslove za maksimalnu energetsku efikasnost i u teškim uslovima sunčevog zračenja, aktivan i na spoljnim temperaturama ispod 0°C do -35°C. 

 

5 - SOLARNI HIBRIDNI SISTEMI On-Grid 

Solarni vakuumski termalni sistemi u sprezi sa solarnom elektranom On-Grid - Solarni sistem za solarno grejanje saanitarne vode - Toplotna energija u sprezi sa solarnim fotonaponskim sistemom za struju - Akumulacija i refundacija utrošene električne energije za svakodnevnu potrošnju
Kombinacija obnovljivih izvora energije, solarni vakuumski sistem, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju koja se sistemski prenosi do termalnog akumulacionog solarnog bojlera za grejanje sanitarne vode PTV sa uštedom električne energije do 70%. Solarni sistemi za solarno grejanje vode solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima heat - pipe, ostvariće 35% više toplotne energije. Proizvedena električna energija iz solarnog fotonaponskog sistema se distribuira, akumulira i refundira u elektrodistributivnu mrežu pokrivajući kompletnu potrošnju električne energije u kući. Tehnološka inovacija u proizvodnji najnovijih solarnih tehnologija sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, WesTech solarni vakuumski kolektor projektovan za nemačke klimatske uslove za maksimalnu energetsku efikasnost i u teškim uslovima sunčevog zračenja, aktivan i na spoljnim temperaturama ispod 0°C do -35°C. 

 

6 - SOLARNI HIBRIDNI SISTEMI Off-Grid 

Solarni termalni sistemi u sprezi sa solarnom elektrnom Off-Grid - Solarni hibridni sistem za solarno grejanje saanitarne vode - Toplotna energija u sprezi sa solarnim fotonaponskim sistemom za struju sa baterijskom bankom
Kombinacija obnovljivih izvora energije, solarni vakuumski sistem, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju koja se sistemski prenosi i akumulira u termalnom akumulacionom sistemu za grejanje sanitarne vode PTV. Solarni sistemi za solarno grejanje vode solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima heat - pipe, ostvariće 35% više toplotne energije. Proizvedena električna energija solarnog fotonaponskog sistema se akumulira u baterijskoj banci, pokrivajući kompletnu ili delimičnu potrošnju električne energije u kući ili kao rezerva električne energije u predelima gde su nestanci električne energije česta pojava. Inovacija u tehnologiji proizvodnje najnovijih solarnih vakuumskih kolektora sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, proizvodi dovoljno termalne energije za grejanje sanitarne vode sa uštedom električne energije do 70%. WesTech solarni vakuumski kolektor projektovan za nemačke klimatske uslove za maksimalnu energetsku efikasnost i u teškim uslovima sunčevog zračenja, aktivan i na spoljnim temperaturama ispod 0°C do -35°C 

 

7 - SOLARNI TERMALNI SISTEMI 

Solarni vakuumski sistemi sa dogrevanjem od centralnog grejanja - Solarni sistem za solarno grejanje vode sanitarne PTV - toplotna energija, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju
Toplotno dejstvo sunčevog zračenja predstavlja veoma pogodan i besplatan izvor obnovljive energije za grejanje potrošne sanitarne vode STV - PTV u domaćinstvima, restoranima, hotelima, SPA centrima i industriji za industrijske potrebe gde se postiže visoka finansijska ušteda. U najčešćoj primeni su odvojeni SPLIT - sistemi za solarno grejanje sanitarne - tople potrošne vode koji se sastoje iz primarnog i sekundarnog instalacionog kruga. Stepen energetske efikasnosti u primeni ovakvog sistema je veoma visok sa finansijskom uštedom do 95%. Postavljenjem solarnog vakuumskog kolektora i solarnog bojlera veće zapremeine sa pratećim kompnentama, eliminiše se postojanje više manjih bojlera u domaćinstvu i stiče se mogućnost za vreme zimskog perioda, zagrevanje sanitarne vode preko sistema centralnog grejanja, električnog dogrevanja ili nekog drugog oblika energije, pomoću solarnog mikroprocesorskog kontrolera, rad je potpuno automatski. Solarni sistemi za solarno grejanje vode solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima heat - pipe ostvariće 35% više toplotne energije. 

 

8 - SOLARNI TERMALNI SISTEMI 

Solarni sistemi za grejanje sanitarne vode sa električnim dogrevanjem - Solarni sistem za solarno grejanje vode, sanitarne STV - PTV, toplotna energija iz vakuumskog sistema sa elektrodogrevanjem
Toplotno dejstvo sunčevog zračenja predstavlja veoma pogodan i besplatan izvor obnovljive energije za grejanje potrošne sanitarne vode STV - PTV u domaćinstvima, restoranima, hotelima, SPA centrima i industriji za industrijske potrebe gde se postiže visoka finansijska ušteda. Solarni SPLIT - sistemi za solarno grejanje sanitarne - tople potrošne vode koji se sastoje iz primarnog i sekundarnog instalacionog kruga. Stepen energetske efikasnosti u primeni ovakvog sistema je visok sa finansijskom uštedom 65-70%. Postavljenjem solarnog vakuumskog kolektora i solarnog bojlera veće zapremeine sa pratećim kompnentama, eliminiše se postojanje više manjih bojlera u domaćinstvu, za vreme zimskog perioda, zagrevanje sanitarne vode se vrši sa električnim grejačem integrisanim u solarnom bojlreu. Pomoću solarnog mikroprocesorskog kontrolera SR868C8, rad je potpuno automatski a aktiviranje električnog grejača se može zadati u odrdjenim vremenskim 24 časovnim intervalima, tokom noći za vreme jeftinije cene električne energije, sa odabirom maximalne i minimalne temperature. 

 

9 - SOLARNI HIBRIDNI SISTEMI Off-Grid - Autonomni sistemi 

Solarni sistemi za struju u sprezi sa grejanjem sanitarne vode Solarni sistem za priozvodnju struje Off-Grid - Električna energija i solarno grejanje sanitarne vode sa termosifonskim kolektorom za vikendice, namenske objekte i kuće udaljene od elektrodistributivne mreže
Kombinacija obnovljivih izvora energije, solarni vakuumski sistem, direktna konverzija sunčevog zračenja u grejanje sanitarne vode koja se akumulira u termalnom akumulacionom inox bojleru integrisanom na vakuumskom termosifonskom kolektoru. Direktna konverzija sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju, solarni fotonaponski paneli sa pratećim komponentama sačinjavaju autonomni električni sistem, nezavisnu solarnu elektranu Off-Grid za proizvodnju struje, električne energije koja se koristi za osvetljenje i pokretanje aparata na vikendicama, udaljenim kućama, kamp kućicama, jahtama, splavovima, čamcima, kamp prikolicama, repetitorima i na mnogim drugim mestima gde postoji potreba autonomije električne energije za rad i pokretanje električnih uredaja i aparata raznih namena. 

 

10 - SOLARNI HIBRIDNI SISTEMI Off-Grid - Autonomni sistemi

Solarni sistemi za struju Off-Grid, paneli sa vetrogeneratorom i grejanje vode - Solarni sistem za priozvodnju struje, električne energije sa fotonaponskim panelima, sprega sa vetrogeneratorom i solarnim termosifonskim sistemom za grejanjem sanitarne vode za vikendice, kuće i namenske objekte udaljene od elektrodistributivne mreže
Kombinacija obnovljivih izvora energije, solarni vakuumski sistem, direktna konverzija sunčevog zračenja u grejanje sanitarne vode koja se akumulira u termalnom akumulacionom inox bojleru integrisanom na vakuumskom termosifonskom kolektoru. Direktna konverzija sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju, solarni fotonaponski paneli sa pratećim komponentama sačinjavaju autonomni električni sistem, nezavisnu solarnu elektranu Off-Grid za proizvodnju struje u sprezi sa vetro generatorom za veću energetsku efikasnost u snabdevanju električne energije koja se koristi za osvetljenje i pokretanje aparata na vikendicama, udaljenim kućama, kamp kućicama, jahtama, splavovima, čamcima, kamp prikolicama, repetitorima i na mnogim drugim mestima gde postoji potreba autonomije električne energije za rad i pokretanje električnih uredaja i aparata raznih namena. 

 

11 - SOLARNA ELEKTRANA Off-Grid - Autonomni sistemi 

Solarni sistemi za proizvodnju struje Off-Grid - Solarni autonomni sistem za priozvodnju struje, električne energije za vikendice, kuće i namenske objekte udaljene od elektrodistributivne mreže

Direktna konverzija sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju, solarni fotonaponski paneli sa pratećim komponentama sačinjavaju autonomni električni sistem, nezavisnu solarnu elektranu off-grid za proizvodnju struje, električne energije koja se koristi za osvetljenje i pokretanje aparata na vikendicama, udaljenim kućama, kamp kućicama, jahtama, splavovima, čamcima, kamp prikolicama, repetitorima i na mnogim drugim mestima gde postoji potreba autonomije električne energije za rad i pokretanje električnih uredaja i aparata raznih namena. 

 

 

 

12 - SOLARNA ELEKTRANA On-Grid 

Solarni sistemi za proizvodnju struje - Energija za svakodnevne potrebe - Solarni sistem za priozvodnju struje, električna energija za svakodnevne potrebe za porodične kuće, On-Grid sistemi

Solarna elektrana za domaćinstva, direktna konverzija sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju, solarni fotonaponski paneli sa pratećim komponentama sačinjavaju električni sistem, solarnu elektranu On-Grid za proizvodnju struje, električne energije koja se koristi za osvetljenje i pokretanje aparata u kući za svakodnevne potebe. Proizvedena električna energija iz solarnog fotonaponskog sistema se distribuira u elektrodistributivni sistem, akumulira i refundira, pokrivajući svakodnevne potrebe za potrošnjom električne energije. 

 

 

 

13 - SOLARNA ELEKTRANA On-Grid (UPS rezervno napajanje) 

Solarni sistemi za proizvodnju električne energije sa baterijskom bankom - Solarni sistem za priozvodnju struje, električna energija za potrebe svakodnevne potrošnje za porodične kuće, sistem sa baterijskom bankom za rezervu struje

Solarna elektrana On-Grid za domaćinstva sa baterijskom bankom, sa ovakvim sistemom kuća ne ostaje nikada bez električne energije. Praktikuje se za sisteme, uredjaje i aparate koji ne smeju ostati bez napajanja električnom energijom. Direktna konverzija sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju, solarni fotonaponski paneli sa pratećim komponentama sačinjavaju električni sistem, solarnu elektranu On-Grid za proizvodnju struje, električne energije koja se koristi za osvetljenje i pokretanje aparata u kući za svakodnevne potebe. Proizvedena električna energija iz solarnog fotonaponskog sistema se distribuiše u elektrodistributivni sistem, akumulira i refundira, pokrivajući svakodnevne potrebe za potrošnjom električne energije. 

 

ŽELITE PRORAČUN SA IZVEŠTAJEM ZA HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE?

GREJANJE - Grejni sistemi,
 proračun,
 cena / Energetski efikasni grejni sistemi,
 grejanje na toplotnu pumpu - Podno grejanje,
 podno i zidno grejanje,
 zidno grejanje,
 radijatorsko grejanje,
 podno i radijatorsko grejanje - Toplotne pumpe,
 cena / Grejanje,
 proračun,
 cena - Grejanje na toplotnu pumpu vazduh voda,
 cena - Grejanje na solarnu energiju / Hibridni multifunkcionalni sistemi za grejanje - Obnovljivi izvori energije,
 cena / Kalkulator - Konfigurator,
 proračun,
 cena - Solarni paneli - Solarni kolektori za grejanje kuće,
 sanitarne vode,
 bazena - Solarno grejanje

 

GREJANJE NA TOPLOTNU PUMPU U SPREZI SA SOLARNIM TERMALNIM SISTEMOM / PRORAČUN - CENA  TOPLOTNE PUMPE - Grejanje i grejni sistemi,
 cena / Grejanje na toplotnu pumpu vazduh voda,
 proračun,
 cena - Grejanje na solarnu energiju / Hibridni multifunkcionalni sistemi za grejanje - Obnovljivi izvori energije,
 cena / Kalkulator - Konfigurator,
 proračun,
 cena - Solarni paneli - Solarni kolektori za grejanje kuće,
 sanitarne vode,
 bazena - Solarno grejanje / Grejni sistemi,
 energetski efikasni sistemi za grejanje,
 podno grejanje,
 podno i zidno grejanje,
 zidno grejanje,
 fan coil sistemi za grejanje,
 radijatorsko grejanje

Zainteresovani ste da investirate i postavite toplotnu pumpu ili hibridni multi-funkcionalni i energetski efikasan sistem za grejanje kuće i sanitarne vode na toplotnu pumpu u sprezi sa solarnim vakuumskim termalnim sistemom, želite proračun sa cenom, kliknite na sliku konfigurator i u nekoliko koraka unesite i čekirajte zahtevane podatke, za 24h dobićete izveštaj sa rešenjem Vašeg željenog sistema.

ODABERITE ŽELJENI SISTEM:

(1) Grejanje na toplotnu pumpu
(2) Solarni sistem za grejanje sanitarne vode, normal potrošnja, special džakuzi, porodične kuće, restorani, SPA centri, ustanove, industrija ...
(3) Solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, bazena, džakuzi ...

ili hibridni multi-funkcionalni sistemi:

(4) Toplotna pumpa i solarni sistem za sanitarnu vodu (cene posebno)
(5) Toplotna pumpa i solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, grejanje bazena, džakuzi special ... (cene posebno)

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:
Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva

Koji je najbolji i najsigurniji izbor toplotne pumpe, solarnih kolektora i opreme sa energetski najefikasnijim rešenjem, koji procenat energetske efikasnosti i uštede energije imamo sa predloženim sistemom?

Koji kapacitet toplotne pumpe, solarnih kolektora i solarnog akumulatora toplote je potreban za moju kuću na osnovu sistema grejanja koje već imamo/nemamo, na osnovu energetske efikasnosti kuće, energetske efikasnosti grejnog sistema i koja je cena

Kakva je energetska efikasnost i funkcionalnost toplotne pumpe na podno grejanje, radijatori, zidno grejanje, kombinovani sistem podno i zidno grejanje, podno i radijatorsko grejanje, fan-coil sistemi ...?

Kom energetskom razredu pripada moja kuća, poslovni prostor, objekat ...?

Odgovor na ovo kompleksno pitanje na osnovu Vaših dostavljenih podataka, detaljno ćemo proračunati za Vas.

Rešenje za Vaš hibridni multi-funkcionalni i energetski efikasan sistem koje sledi za 24h prilagođeno je upravo Vama na osnovu Vaših dostavljenih podataka.
Molimo za tačnost podataka bez propusta.

Naš sistem zapadnog poslovnog funkcionisanja, donešen i uveden pre više od 30 godina, profesionalno i kvalitetno.
Samo četiri koraka do Vašeg novog sistema.

Pogledajte kako funcionišemo.
 

1: Unos podataka

2: Prijem izveštaja

3: Savetovanje i ugovaranje

4: Montaža sistema

Toplotne pumpe - Grejanje na toplotnu pumpu - Solarno grejanje,
 solarno grejanje vode - Cena - Konfigurator za unos podataka

Like Share