Tel: +381(0)12 328 023, Mob. tel: +381(0)65 53 20 550
solarni sistemi - TOPLOTNE PUMPE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - ENERGIJA ZA 21. VEK - 100% FREE ENERGY

Solarni kolektori za grejanje i struju / Uvoz - Prodaja opreme - CENA 
Solarni kolektori vakuumski za grejanje, solarni kolektori fotonaponski za struju
Termalna i električna energija

Solarni kolektori, Solarni kolektori vakuumski, Solarni kolektori za grejanje kuce vode sanitarne ptv stv, Solarni kolektori vakumski vakuum vakum sa vakuumskim cevima heat pipe, Solarni kolektori cevni cevi
Solarni kolektori - Vakuumski za grejanje vode, kuće, bazena 

            Solarni paneli - Solarni sistemi - Solarni vakuumski kolektori - Solarni kolektori - Solarna energija - Toplotne pumpe - Energija za 21. vek - Obnovljivi izvori energije - Specijalizovano preduzece - Uniss Com Lab d.o.o - Srbija
   
U N I S S  C O M  L A B  d.o.o. 
   Energija za 21. vek 

Solarni kolektori, Solarni kolektori za struju, Solarni kolektori fotonaponski pv moduli, Solarni kolektori za struju elektricnu energiju vikendice kuce
Solarni kolektori - Fotonaponski
za struju/Proizvodnja struje 

Solarni sistemi Srbija_Uniss Com Lab_Solarni koektori_Serifikati
 

 
SOLARNI KOLEKTORI - Vakuumski sa vakuumskim cevima za solarno grejanje vode, kuće, bazena / Solarni kolektori za toplu vodu, PTV za porodične kuće, vikendice, ugostiteljske objekte, industriju i industrijske potrebe.
SOLARNI KOLEKTORI - PV fotonaponski za struju - Proizvodnja električne energije za kuće, vikendice, salaše, Off-Grid sistemi tj. svuda gde postoji potreba za autonomijom električne energije i On-Grid sistemi za proizvodnju i isporuku električne energije u elektrodistributivnu mrežu.

Solarni kolektori, tj. prijemnici solarne energije, uzevši u obzir da nam Sunce istovremeno daje dve vrste energije, dele se u dve osnovne grupe, solarni kolektori vakuumski - termalni za grejanje - toplotnu energiju, i solarni kolektori - fotonaponski za struju - električnu enrgiju, u zavisnosti od vrste energije koju želimo da preuzmemo od sunčeve energije, primenjuju se odgovarajuće tehnologije, odnosno vrste solarnih kolektora sa pratećom opremom.
 

 Solarni kolektori-vakuumski / Solarni kolektori-fotonaponski
Solarni kolektori - Solarni kolektori vakuumski cevni - Solarni kolektori sa vakuumskim cevima za solarno grejanje vode kuce - Solarni kolektori za struju pv moduli - Solarni paneli - Solarni sistemi

SOLARNI KOLEKTORI vakuumski za grejanje, termalni - Toplotna energija
Direktna konverzija sunčevog toplotnog zračenja u termalnu energiju

Za potrebe toplotne besplatne sunčeve energije, primenjuju se solarni kolektori termalni, čija je uloga da solarnu energiju tj. toplotno dejstvo sunčevog zračenja preuzme u termalnu - toplotnu energiju, odnosno reč je o direktnoj konverziji sunčevog toplotnog zračenja u toplotnu energiju. 

 

Solarni kolektori termalni se takođe dele u dva tipa, solarni kolektori, paneli pločastog panelnog izgleda i solarni kolektori vakuumski sa vakuumskim cevima, tj. lančani skup vakuumskih cevi.

Razlika između ova dva tipa se sastoji u energetskoj efikasnosti, solarni vakuumski kolektor s obzirom da se svaka absorberska cev Heat-Pipe nalazi u staklenoj vakuumskoj cevi sa troslojnim absorpcionim slojevima, gde svaki sloj ima svoju visoku ulogu, direktna konverzija sunčevog zračenja je znatno brža i energetski efikasnija bez termalnih gubitaka i u lošim uslovima sunčevog zračenja ispod 0°C, gde pločasti kolektori gube svoju funkciju.
Za izgradnju solarnog sistema za grejanje - dogrevanje kuće, neophodan je solarni vakuumski kolektor a takodje, i ako je u pitanju solarni sistem za grejanje sanitarne vode, solarni vakuumski kolektori će doneti znatno više besplatne energije jer će funkcionisati i u teškim uslovima sunčevog zračenja u prelaznim periodima, izmedju jeseni i zime i izmedju zime proleća, i tokom zimskog perioda za vreme sunčanih dana. Solarni vakuumski kolektor je aktivan tokom cele godine. 

 

SOLARNI KOLEKTORI fotonaponski za struju - električna energija
Direktna konverzija sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju

Za potrebe električne besplatne energije, primenjuju se solarni fotonaponski kolektori, takodje poznati pod nazivom solarni fotonaponski kolektori, solarni fotovoltni kolektori, solarni PV moduli, čija je uloga da solarnu energiju tj. fotonsko dejstvo sunčevog zračenja preuzme u električnu energiju, odnosno reč je o direktnoj konverziji sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju.

Solarni fotonaponski kolektori se dele u dva tipa, polikristalni i monokristalni, oba tipa su pločastog, panelnog izgleda.

Tržište solarne tehnologije zahteva sve idealnija rešenja solarnih kolektora sa pronalaženjem što idealnijih rešenja u stepenu energetske efikasnosti i kod manje povoljnih uslova. Iz tog razloga, sa ciljem što višeg stepena energetske efikasnosti i iskorišćenosti solarne energije , konstruisan je solarni vakuumski cevni kolektor, pokazujući svoju nadmoćniju snagu tamo gde dosadašnji pločasti solarni kolektori gube svoju energetsku efikasnost. 
WesTech Solar vakuumski kolektor projektovan i proizveden prema svim visokim međunarodnim standardima, je vakuumski cevni solarni kolektor visoke toplotne efikasnosti i predstavlja najnoviju solarnu termalnu tehnologiju.
 
 
Get the Flash Player to see this player.
Solarni kolektori sa vakuum cevima-Heat pipe - Solarno grejanje vode
Get the Flash Player to see this player.
Solarni kolektori - Solarna visokoenergetska vakuum cev - Test

 

SOLARNI SISTEMI - SOLARNI PANELI SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE, KUĆE - STRUJA / DETALJNO

Energija za 21. vek - Solarni sistemi za grejanje vode, kuće, struja, toplotne pumpe / VIŠE

Solarno grejanje sanitarne vode PTV - STV / VIŠE

Solarno grejanje kuće / VIŠE

Solarno grejanje sanitarne vode - Komponente, oprema / Kolektori, bojleri, kontroleri, pumpni moduli / VIŠE 

Solarno grejanje kuće - Komponente, oprema / Kolektori, akumulatori toplote, kontroleri, pumpni moduli / VIŠE

Solarni paneli za struju - Komponente, oprema / Invertori, kontroleri, akumulatori baterije / VIŠE

Solarni paneli za grejanje - Solarni paneli za struju - Vrste - Modeli / VIŠE 

Solarni vakuumski kolektori za solarno grejanje vode, kuće, bazena / VIŠE 

Solarni fotonaponski kolektori za struju, električnu energiju / VIŠE 


SOLARNE KOMPONENTE ZA GREJANJE I STRUJU / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarni vakuumski kolektori - Solarni paneli - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarne vakuumske cevi - Vakuum cevi - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarni kontroleri - Mikroprocesorski-displej - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarni bojleri - Bivalentni - Inox - Čelik emajl - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI 

Solarni akumulatori toplote - Kombinovani rezervoari - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarne pumpne grupe - Pumpni moduli - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI


SOLARNE KOMPONENTE ZA GREJANJE / CENA - CENOVNIK 

Solarni SPLIT sistemi - Komponente za solarno grejanje kuće - Class A / HIT CENA / CENOVNIK .......uskoro

Solarni SPLIT sistemi - Komponente za solarno grejanje sanitarne vode - Class A - HIT CENA / CENOVNIK

Solarni SPLIT sistemi - Komponente za solarno grejanje kuće i vode - Class A / HIT CENA / CENOVNIK .......uskoro

Solarni vakuumski kolektori - Vakuumski paneli - WesTech Solar - Class A / HIT CENA - CENOVNIK

Solarni kontroleri - Automatike - Displej mikroprocesorski - WesTech Solar - Class A - HIT CENA / CENOVNIK

Solarne pumpne grupe - Pumpni moduli - MEIBES - Class A - HIT CENA / CENOVNIK 


UNISS COM LAB d.o.o. - Specijalizovano preduzeće za obnovljive izvore energije - Solarna energija, toplotne pumpe ...

O NAMA       KONTAKT


 
(c) Copyright 2008. unissgrejanje.com / Site map  All rights reserved.