Tel: 012 328 023 & 065 53 20 551 od 08-12h ; 065 53 20 550 od 13-18h
TOPLOTNE PUMPE i solarni sistemi - HIBRIDNI MULTIFUNKCIONALNI SISTEMI / ŽELITE PRORAČUN SA CENOM - KLIKNITE OVDE

SOLARNI KOLEKTORI ZA GREJANJE - Solarni vakuumski kolektori
SOLARNI KOLEKTORI ZA STRUJU - Solarni fotonaponski kolektori
Solarna energija za grejanje i struju - Uvoz, prodaja opreme

SOLARNI KOLEKTORI - Solarni kolektori za grejanje, solarni kolektori za struju - Solarni vakuumski kolektori za grejanje vode / Solarni pv kolektori za proizvodnju struje, električna energija - Solarni fotonaponski kolektori / Solarna energija za grejanje i struju - Uvoz, prodaja opreme

 

SOLARNI KOLEKTORI - Solarni vakuumski kolektori sa vakuumskim cevima za solarno grejanje vode, kuće, bazena SOLARNI KOLEKTORI - Solarni kolektori za grejanje, solarni kolektori za struju

Solarni kolektori za toplu vodu, PTV za porodične kuće, vikendice, ugostiteljske objekte, industriju i industrijske potrebe.
SOLARNI KOLEKTORI - PV fotonaponski moduli za struju / Proizvodnja struje, električne energije za kuće, vikendice, salaše, Off-Grid sistemi tj. svuda gde postoji potreba za autonomijom električne energije i On-Grid sistemi za proizvodnju i isporuku električne energije u elektrodistributivnu mrežu. Solarni kolektori, tj. prijemnici solarne energije, uzevši u obzir da nam Sunce istovremeno daje dve vrste energije, dele se u dve osnovne grupe, solarni kolektori vakuumski - termalni za grejanje - toplotnu energiju, i solarni kolektori - fotonaponski za struju - električnu enrgiju, u zavisnosti od vrste energije koju želimo da preuzmemo od sunčeve energije, primenjuju se odgovarajuće tehnologije, odnosno vrste solarnih kolektora sa pratećom opremom.

SOLARNI KOLEKTORI vakuumski za grejanje, termalni - Toplotna energija
Direktna konverzija sunčevog toplotnog zračenja u termalnu energiju

Za potrebe toplotne besplatne sunčeve energije, primenjuju se solarni kolektori termalni, čija je uloga da solarnu energiju tj. toplotno dejstvo sunčevog zračenja preuzme u termalnu - toplotnu energiju, odnosno reč je o direktnoj konverziji sunčevog toplotnog zračenja u toplotnu energiju.

 

Solarni kolektori termalni se takođe dele u dva tipa, solarni kolektori, paneli pločastog panelnog izgleda i solarni kolektori sa vakuumskim cevima, tj. lančani skup vakuumskih cevi.

Tržište solarne tehnologije zahteva sve idealnija rešenja solarnih kolektora sa pronalaženjem što idealnijih rešenja u stepenu energetske efikasnosti i kod manje povoljnih uslova. Iz tog razloga, sa ciljem što višeg stepena energetske efikasnosti i iskorišćenosti solarne energije , konstruisan je solarni vakuumski cevni kolektor, pokazujući svoju nadmoćniju snagu tamo gde dosadašnji pločasti solarni kolektori gube svoju energetsku efikasnost.
Razlika između ova dva tipa se sastoji u energetskoj efikasnosti, solarni vakuumski kolektor s obzirom da se svaka apsorberska cev Heat-pipe nalazi u staklenoj vakuumskoj cevi sa troslojnim apsorpcionim slojevima, gde svaki sloj ima svoju visoku ulogu, direktna konverzija sunčevog zračenja je znatno brža i energetski efikasnija bez termalnih gubitaka i u lošim uslovima sunčevog zračenja ispod 0
°C, gde pločasti kolektori gube svoju efikasnost i funkciju.
Za izgradnju solarnog sistema za grejanje - dogrevanje kuće, neophodan je solarni vakuumski kolektor a takodje, i ako je u pitanju solarni sistem za grejanje sanitarne vode, solarni vakuumski kolektori će doneti znatno više besplatne energije jer će funkcionisati i u teškim uslovima sunčevog zračenja u prelaznim periodima, izmedju jeseni i zime i izmedju zime proleća, i tokom zimskog perioda za vreme sunčanih dana. Solarni vakuumski kolektor je aktivan tokom cele godine. 

 

SOLARNI KOLEKTORI fotonaponski za struju - električna energija
Direktna konverzija sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju

Za potrebe električne energije, primenjuju se solarni fotonaponski kolektori, takodje poznati pod nazivom solarni fotovoltni kolektori, solarni PV moduli, čija je uloga da solarnu fotonsku energiju preuzme u električnu energiju, odnosno reč je o direktnoj konverziji sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju.

 

Za potrebe električne energije, primenjuju se solarni fotonaponski kolektori, takodje poznati pod nazivom solarni fotovoltni kolektori, solarni PV moduli, čija je uloga da solarnu fotonsku energiju preuzme u električnu energiju, odnosno reč je o direktnoj konverziji sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju.

Solarni fotonaponski kolektori se dele u dva tipa, polikristalni i monokristalni, oba tipa su pločastog, panelnog izgleda.


 
(c) Copyright 2008. unissgrejanje.com / Site map  All rights reserved.