Tel: +381(0)12 328 023, Mob. tel: +381(0)65 53 20 550
SOLARNI SISTEMI - TOPLOTNE PUMPE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - ENERGIJA ZA 21. VEK - 100% FREE ENERGY

SOLARNO GREJANJE KUĆE - Solarni sistemi za solarno grejanje kuće i sanitarne vode PTV
Solarni vakuumski kolektori heat pipe/Solarni akumulatori toplote - baferi/Solarna akumulacija toplotne energije
Solarna akumulacija topotne energije za sanitarnu vodu i ispomoć grejanju kuće u sprezi sa toplotnom pumpom i drugim izvorima energije

Solarno grejanje - Solarno grejanje kuce - Solarno grejanje vode, sanitarne, ptv - Toplotne pumpe
Solarno grejanje kuće
Solarno grejanje sanitarne vode Sprega sa toplotnom pumpom

          Solarni paneli - Solarni sistemi - Solarni vakuumski kolektori - Solarni kolektori - Solarna energija - Toplotne pumpe - Energija za 21. vek - Obnovljivi izvori energije - Specijalizovano preduzece - Uniss Com Lab d.o.o - Srbija
           U N I S S  C O M  L A B  d.o.o.
           Energija za 21. vek

Solarno grejanje - Solarno grejanje kuce - Solarno grejanje vode, sanitarne ptv, stv - Solarno grejanje kuce sa alternativnim izvorima energije - Solarna akumulacija toplotne energije
Solarno grejanje kuće
Solarno grejanje sanitarne vode Sprega sa alternativnom energijom

 

 

Solarno grejanje kuće, tj. solarni sistemi za kuću sa
solarnim vakuumskim kolektorima i pratećim
komponentama za  solarnu akumulaciju toplotne energije
za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, predstavljaju idealno rešenje svakom domaćinstvu, donoseći visoku uštedu u novcu koji se troši za električnu energiju ili neki drugi oblik konvencionalne energije.
Solarni vakuumski kolektori WesTech WT-B58 sa visokim termalnim karakteristikama, konstruisanim za rad i u teškim uslovima sunčevog zračenja ispod 0
°C, aktivan do -35°C, predstavljaju idealno rešenje u sistemu za ispomoć grejanju kuće, tj. preuzeti toplotnu sunčevu energiju onda kada nam je najpotrebnija.

Solarno grejanje kuće i sanitarne vode STV - PTV
Solarna akumulacija toplotne energije

 Solarno grejanje - Solarno grejanje kuce - Solarni kolektori vakuumski solarni paneli za grejanje - Solarno grejanje sanitarne vode stv ptv, bazena/Solarni sistemi - Solarni vakuumski kolektori - Solarni akumulatori toplote Baferi - Buffer Srbija

 

Energetska kriza i akutno zagađenje atmosfere i čovekove okoline, uticali su na oživljavanju svesti o široj primeni i mogućnosti korišćenja solarne energije, kako toplotnog-termalnog dejstva za solarno grejanje kuće i sanitarne vode, tako i fotonskog dejstva sunčevog zračenja za dobijanje električne energije.
U tom smislu su razvijene tehnologije i data praktična rešenja u primeni solarnih sistema za korišćenje toplotnog i fotonskog dejstva sunčevog zračenja.
Uzevši u obzir naša dugogodišnja iskustva, testiranja i praksu u primeni solarne energije, u zimskom periodu kada je ukupno energetsko dejstvo sunčevog zračenja mnogo manje od letnjeg, može biti veoma značajno za korišćenje solarne toplotne energije za solarno dogrevanje kuće kao podrška nekoj drugoj konvencionalnoj energiji na centralnom sistemu grejanja gde se može pokriti i do 40% besplatne toplotne energije za dogrevanje kuće, 70% za grejanje sanitarne vode i 100% za grejanje bazena.

Jasno je da se kod solarnog sistema namenjenog za grejanje kuće u periodu najnižih temperatura - zimi, nemogu u dovoljnoj meri koristiti , međutim čim su spoljni uslovi povoljniji i mogućnost korišćenja toplote iz solarnih vakuumskih kolektora, tj. prijemnika toplotne sunčeve energije je veća, a najviši stepen efikasnosti korišćenja solarne energije za solarno grejanje kuće i drugih stambenih objekata može ostvariti u prelaznim periodima između jeseni i zime i između zime i proleća a takodje i u toku zimskog perioda ispod 0°C ukoliko ima sunčevog zračenja, gde je neophodna upotreba solarnih vakuumskih kolektora. I takav doprinos solarne energije je vrlo značajan za uštedu u novcu koji se troši na konvencionalne energije koja je sve skuplja , ima je sve manje i zagađuje planetu i okruženje u kome živimo i radimo.
Najviši stepen energetske efikasnosti i iskorišćenosti solarne energije, postiže se kod energetski efikasne kuće (visoke karakteristike termo izolacije) i energetski efikasnim grejnim sistemima (podnim sistemima / podno-zidnim sistemima) , tj. niskotemperaturnim sistemima grejanja, uz neophodnu upotrebu solarnih vakuumskih kolektora
Zbog promenjljivosti delovanja (snage) sunčevog zračenja tokom dana, meseca i godine, ne može se izvesti konstrukcija solarnog sistema koja bi omogućila potpuno grejanje kuće tokom celog zimskog perioda. Iz istih razloga, solarni sistemi za solarno grejanje kuće kombinuju se sa nekim od drugih izvora energije u kojima se troši neki od drugih oblika konvencionalne energije: tečno gorivo, gasno gorivo, električna energija, pelet, čvrsto gorivo...
Energetski najefikasniji sistem, tj. kombinacija za grejanje kuće je korišćenje toplotne energije iz konstrukcije solarnih vakuumskih kolektora u sprezi sa toplotnom pumpom, gde se postiže najviši stepen finansijske uštede od 90%.

Tržište solarne tehnologije zahteva sve idealnija rešenja solarnih kolektora za solarno grejanje sa pronalaženjem što idealnijih rešenja u stepenu energetske efikasnosti i kod manje povoljnih uslova. Iz tog razloga, sa ciljem što višeg stepena iskorišćenosti solarne energije za solarno dogrevanje kuća, globalni proizvodjač "WesTech Solar" konstruisao je solarni vakuumski cevni kolektor - heat pipe sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, pokazujući svoju veoma nadmoćniju snagu tamo gde dosadašnji pločasti solarni kolektori gube svoju efikasnost.

Get the Flash Player to see this player.
Solarni kolektori sa vakuum cevima-Heat pipe - Solarno grejanje vode
Get the Flash Player to see this player.
Solarni vakuum kolektori-Vakuum cevi heat pipe-Solarno grejanje

Važni detalji !
" Stepen energetske efikasnosti i iskorišćenosti solarne toplotne energije iz solarnih vakuumskih kolektora za solarno grejanje kuće, odnosno ispomoć dogrevanja, u velikoj meri zavisi i od energetske efikasnosti kuće , tj. od načina kao i kvaliteta materijala od kojih je izgrađena sa posebnim osvrtom na karakteristike i debljinu termo izolatora, količine toplotne akumulacije, stepena efikasnosti solarnih kolektora uz obaveznu upotrebu vakuumskih sistema, ( "WesTech" solarni vakuumski kolektori sa visokim termalnim karakteristikama koji može uzeti toplotnu energiju i u lošim uslovima sunčevog zračenja tokom prelaznih i zimskih perioda tj. preuzeti solarnu toplotnu energiju onda kada nam je najpotrebnija) i naravno zavisi i od samog sistema grejanja kuće, odnosno nisko temperaturnih - štedljivih grejnih sistema gde se temperatura pokretanja kreće ispod 30°C "

 

WesTech konstrukcije solarnih vakuumskih kolektora - Heat pipe kondenzator, sa visokim stepenom energetske efikasnosti, namenjeni za sisteme grejanja sanitarne vode, grejanje bazena, grejanje/dogrevanje kuća jer zbog svoje vakuumske konstrukcije i superprovodljivih absorberskih koncentratora, veoma je pogodan i efikasan za izgradnju solarne termalne-toplotne akumulacije, za preuzimanje i skladištenje toplotne energije i u težim uslovima sunčevog zračenja, tj. onda kada nam je toplotna energija najpotrebnija. 
WesTech solarni vakuumski kolektori se mogu koristiti i u zimskom periodu na niskim temperaturama ispod 0° C, operativan i do -35°C .
Spajanjem većeg broja solarnih vakuumskih kolektora sa konstrukcijama dobijamo potrebnu količinu toplotne energije.

Solarni sistemi za solarno grejanje tj. dogrevanje kuće, mogu se izvesti samo konstrukcijom solarnih vakuumskih kolektora sa vakuumskim cevima heat - pipe.

 

SOLARNI SISTEMI - SOLARNI PANELI SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE, KUĆE - STRUJA / DETALJNO

Energija za 21. vek - Solarni sistemi za grejanje vode, kuće, struja, toplotne pumpe / VIŠE

Solarno grejanje sanitarne vode PTV - STV / VIŠE

Solarno grejanje kuće / VIŠE

Solarno grejanje sanitarne vode - Komponente, oprema / Kolektori, bojleri, kontroleri, pumpni moduli / VIŠE 

Solarno grejanje kuće - Komponente, oprema / Kolektori, akumulatori toplote, kontroleri, pumpni moduli / VIŠE

Solarni paneli za struju - Komponente, oprema / Invertori, kontroleri, akumulatori baterije / VIŠE

Solarni paneli za grejanje - Solarni paneli za struju - Vrste - Modeli / VIŠE 

Solarni vakuumski kolektori za solarno grejanje vode, kuće, bazena / VIŠE 

Solarni fotonaponski kolektori za struju, električnu energiju / VIŠE 


SOLARNE KOMPONENTE ZA GREJANJE I STRUJU / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarni vakuumski kolektori - Solarni paneli - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarne vakuumske cevi - Vakuum cevi - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarni kontroleri - Mikroprocesorski-displej - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarni bojleri - Bivalentni - Inox - Čelik emajl - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI 

Solarni akumulatori toplote - Kombinovani rezervoari - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarne pumpne grupe - Pumpni moduli - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI


SOLARNE KOMPONENTE ZA GREJANJE / CENA - CENOVNIK 

Solarni SPLIT sistemi - Komponente za solarno grejanje kuće - Class A / HIT CENA / CENOVNIK .......uskoro

Solarni SPLIT sistemi - Komponente za solarno grejanje sanitarne vode - Class A - HIT CENA / CENOVNIK

Solarni SPLIT sistemi - Komponente za solarno grejanje kuće i vode - Class A / HIT CENA / CENOVNIK .......uskoro

Solarni vakuumski kolektori - Vakuumski paneli - WesTech Solar - Class A / HIT CENA - CENOVNIK

Solarni kontroleri - Automatike - Displej mikroprocesorski - WesTech Solar - Class A - HIT CENA / CENOVNIK

Solarne pumpne grupe - Pumpni moduli - MEIBES - Class A - HIT CENA / CENOVNIK 


UNISS COM LAB d.o.o. - Specijalizovano preduzeće za obnovljive izvore energije - Solarna energija, toplotne pumpe ...

O NAMA       KONTAKT


 
(c) Copyright 2008. unissgrejanje.com / Site map  All rights reserved.