Solarni sistemi uniss

GREJNI SISTEMI:

- podni sistemi

- zidni sistemi

- podno-zidni sistemi

- radijatorski sistemi

- podno-radijatorski sistemi

 

- Solarna energija
- Električna energija
- Toplotne pumpe
- Tečno gorivo
- Gasno gorivo
- Čvrsto gorivo
- Pelet

solarni sistemi    eksperimentalna istraživanja obnovljivih izvora energije

SOLARNO GREJANJE KUĆE - Solarni sistemi za solarno grejanje kuće i sanitarne vode PTV
Solarni vakuumski kolektori heat pipe/Solarni akumulatori toplote - baferi/Solarna akumulacija toplotne energije
Solarna akumulacija topotne energije za sanitarnu vodu i ispomoć grejanju kuće u sprezi sa toplotnom pumpom i drugim izvorima energije

Solarno grejanje - Solarno grejanje kuce - Solarno grejanje vode, sanitarne, ptv - Toplotne pumpe
Solarno grejanje kuće
Solarno grejanje sanitarne vode Sprega sa toplotnom pumpom

                Solarni vakuumski kolektori - Solarni paneli - Solarno grejanje - Solarni sistemi - Uniss Com Lab Srbija
                        Solarno grejanje
 Solarno grejanje kuće i sanitarne vode u  sprezi sa toplotnom pumpom i  alternativnim  izvorima energije

Solarno grejanje - Solarno grejanje kuce - Solarno grejanje vode, sanitarne ptv, stv - Solarno grejanje kuce sa alternativnim izvorima energije - Solarna akumulacija toplotne energije
Solarno grejanje kuće
Solarno grejanje sanitarne vode Sprega sa alternativnom energijom

 Solarno grejanje kuće, tj. solarni sistemi za kuću sa solarnim vakuumskim kolektorima i pratećim komponentama za  solarnu akumulaciju toplotne energije za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, predstavljaju idealno rešenje svakom domaćinstvu, donoseći visoku uštedu u novcu koji se troši za električnu energiju ili neki drugi oblik konvencionalne energije.
Solarni vakuumski kolektori WesTech WT-B58 sa visokim termalnim karakteristikama za rad u teškim uslovima sunčevog zračenja ispod 0
°C, aktivan do -35°C, predstavljaju idealno rešenje u sistemu za ispomoć grejanju kuće, tj. preuzeti toplotnu sunčevu energiju onda kada nam je najpotrebnija.   

 

Solarno grejanje kuće i sanitarne vode STV - PTV
Solarna akumulacija toplotne energije
 Solarno grejanje - Solarno grejanje kuce - Solarni kolektori vakuumski solarni paneli za grejanje - Solarno grejanje sanitarne vode stv ptv, bazena/Solarni sistemi - Solarni vakuumski kolektori - Solarni akumulatori toplote Baferi - Buffer Srbija

 

 Energetska kriza i akutno zagađenje atmosfere i čovekove okoline, uticali su na oživljavanju svesti o široj primeni i mogućnosti korišćenja solarne energije, kako toplotnog-termalnog dejstva za solarno grejanje kuće i sanitarne vode, tako i fotonskog dejstva sunčevog zračenja za dobijanje električne energije.
 U tom smislu su razvijene tehnologije i data praktična rešenja u primeni solarnih sistema za korišćenje toplotnog i fotonskog dejstva sunčevog zračenja. 
 Uzevši u obzir naša dugogodišnja iskustva, testiranja i praksu u primeni solarne energije, u zimskom periodu kada je ukupno energetsko dejstvo sunčevog zračenja mnogo manje od letnjeg, može biti veoma značajno za korišćenje solarne toplotne energije za solarno dogrevanje kuće kao podrška nekoj drugoj konvencionalnoj energiji na centralnom sistemu grejanja gde se može pokriti i do 40% besplatne toplotne energije za dogrevanje kuće, 70% za grejanje sanitarne vode i 100% za grejanje bazena.

 Jasno je da se kod solarnog sistema namenjenog za grejanje kuće u periodu najnižih temperatura - zimi, nemogu u dovoljnoj meri koristiti , međutim čim su spoljni uslovi povoljniji i mogućnost korišćenja toplote iz solarnih vakuumskih kolektora, tj. prijemnika toplotne sunčeve energije je veća, a najviši stepen efikasnosti korišćenja solarne energije za solarno grejanje kuće i drugih stambenih objekata može ostvariti u prelaznim periodima između jeseni i zime i između zime i proleća a takodje i u toku zimskog perioda ispod 0°C ukoliko ima sunčevog zračenja, gde je neophodna upotreba solarnih vakuumskih kolektora. I takav doprinos solarne energije je vrlo značajan za uštedu u novcu koji se troši na konvencionalne energije koja je sve skuplja , ima je sve manje i zagađuje planetu i okruženje u kome živimo i radimo.

Najviši stepen energetske efikasnosti i iskorišćenosti solarne energije, postiže se kod energetski efikasne kuće (visoke karakteristike termo izolacije) i energetski efikasnim grejnim sistemima (podnim sistemima / podno-zidnim sistemima) , tj. niskotemperaturnim sistemima grejanja, uz neophodnu upotrebu solarnih vakuumskih kolektora

 Zbog promenjljivosti delovanja (snage) sunčevog zračenja tokom dana, meseca i godine, ne može se izvesti konstrukcija solarnog sistema koja bi omogućila potpuno grejanje kuće tokom celog zimskog perioda. Iz istih razloga, solarni sistemi za solarno grejanje kuće kombinuju se sa nekim od drugih izvora energije u kojima se troši neki od drugih oblika konvencionalne energije: tečno gorivo, gasno gorivo, električna energija, pelet, čvrsto gorivo...
Energetski najefikasniji sistem, tj. kombinacija za grejanje kuće je korišćenje toplotne energije iz konstrukcije solarnih vakuumskih kolektora u sprezi sa toplotnom pumpom, gde se postiže najviši stepen finansijske uštede od 90%.

 Tržište solarne tehnologije zahteva sve idealnija rešenja solarnih kolektora za solarno grejanje sa pronalaženjem što idealnijih rešenja u stepenu energetske efikasnosti i kod manje povoljnih uslova. Iz tog razloga, sa ciljem što višeg stepena iskorišćenosti solarne energije za solarno dogrevanje kuća, globalni proizvodjač "WesTech Solar" konstruisao je solarni vakuumski cevni kolektor - heat pipe sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, pokazujući svoju veoma nadmoćniju snagu tamo gde dosadašnji pločasti solarni kolektori gube svoju efikasnost.
 

Video gallery

Get the Flash Player to see this player.
Solarni kolektori sa vakuum cevima-Heat pipe - Solarno grejanje vode
Get the Flash Player to see this player.
Solarni vakuum kolektori-Vakuum cevi heat pipe-Solarno grejanje

Važni detalji !

  Stepen energetske efikasnosti i iskorišćenosti solarne toplotne energije iz solarnih vakuumskih kolektora za solarno grejanje kuće, odnosno ispomoć dogrevanja, u velikoj meri zavisi i od energetske efikasnosti kuće , tj. od načina kao i kvaliteta materijala od kojih je izgrađena sa posebnim osvrtom na karakteristike i debljinu termo izolatora, količine toplotne akumulacije, stepena efikasnosti solarnih kolektora uz obaveznu upotrebu vakuumskih sistema, ( "WesTech" solarni vakuumski kolektori sa visokim termalnim karakteristikama koji može uzeti toplotnu energiju i u lošim uslovima sunčevog zračenja tokom prelaznih i zimskih perioda tj. preuzeti solarnu toplotnu energiju onda kada nam je naj potrebnija) i naravno zavisi i od samog sistema grejanja kuće, odnosno nisko temperaturnih - štedljivih grejnih sistema gde se temperatura pokretanja kreće ispod 30°C "

WesTech konstrukcije solarnih vakuumskih kolektora - Heat pipe kondenzator, sa visokim stepenom energetske efikasnosti, namenjeni za sisteme grejanja sanitarne vode, grejanje bazena, grejanje/dogrevanje kuća jer zbog svoje vakuumske konstrukcije i superprovodljivih absorberskih koncentratora, veoma je pogodan i efikasan za izgradnju solarne termalne-toplotne akumulacije, za preuzimanje i skladištenje toplotne energije i u težim uslovima sunčevog zračenja, tj. onda kada nam je toplotna energija najpotrebnija.

WesTech solarni vakuumski kolektori se mogu koristiti i u zimskom periodu na niskim temperaturama ispod 0° C, operativan i do -35°C .

Spajanjem većeg broja solarnih vakuumskih kolektora sa konstrukcijama dobijamo potrebnu količinu toplotne energije. 

Solarni sistemi za solarno grejanje tj. dogrevanje kuće, mogu se izvesti samo konstrukcijom solarnih vakuumskih kolektora sa vakuumskim cevima heat - pipe.


SOLARNE KOMPONENTE / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarni vakuumski kolektori - Solarni paneli - WesTech Solar / Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNICKI DETALJI

Solarne vakuumske cevi - Vakuum cevi - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNICKI DETALJI

Solarni kontroleri - Display mikroprocesorski - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNICKI DETALJI

Solarni bojleri - Bivalentni - Inox - Celik emajl - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNICKI DETALJI

Solarne pumpne grupe - Pumpni moduli - MEIBES - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNICKI DETALJI

Solarni akumulatori toplote ( Baffer - Puffer ) Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNICKI DETALJI 


SOLARNE KOMPONENTE / CENA - CENOVNIK

Solarni SPLIT sistemi - Komponente za solarno grejanje sanitarne vode - Class A - HIT CENA / CENOVNIK

Solarni vakuumski kolektori - Vakuumski paneli - WesTech Solar - Class A / HIT CENA - CENOVNIK

Solarni kontroleri - Automatike - Display mikroprocesorski - WesTech Solar - Class A - HIT CENA / CENOVNIK

Solarne pumpne grupe - Pumpni moduli MEIBES - Class A - HIT CENA / CENOVNIK


SOLARNI SISTEMI - SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE, KUĆE - STRUJA / DETALJNO

Solarni sistemi za grejanje vode, kuce, struja / PROCITAJ VISE

Solarno grejanje sanitarne vode PTV - STV / PROCITAJ VISE

Solarno grejanje sanitarne vode - Komponente & Delovi - SPLIT sistemi / PROCITAJ VISE

Solarni paneli za grejanje - Solarni paneli za struju - Vrste - Modeli / PROCITAJ VISE

UNISS COM LAB d.o.o. - KONTAKT

(c) Copyright 2008. unissgrejanje.com / Site map  All rights reserved.