Solarni sistemi uniss

GREJNI SISTEMI:

- podni sistemi

- zidni sistemi

- podno-zidni sistemi

- radijatorski sistemi

- podno-radijatorski sistemi

 

- Solarna energija
- Električna energija
- Toplotne pumpe
- Tečno gorivo
- Gasno gorivo
- Čvrsto gorivo
- Pelet

solarni sistemi    eksperimentalna istraživanja obnovljivih izvora energije

SOLARNI SISTEMI - PANELI ZA GREJANJE ; SOLARNI SISTEMI - PANELI ZA STRUJU 
Solarni sistemi za grejanje vode PTV za porodicne kuće, vikendice, ugostiteljske objekte, motele, industriju ... 
Solarni sistemi za grejanje kuce - Solarni vakuumski kolektori u sprezi sa toplotnom pumpom za grejanje kuce / Solarna akumulacija toplotne energije
Solarni sitemi za struju - Solarni paneli fotonaponski - Proizvodnja struje / Solarni paneli fotonaponski - PV solarni 
kolektori - PV moduli za proizvodnju električne energije za kuće, vikendice, udaljene objekte, salaše ... 
Obnovljivi izvori energije 

SOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za solarno grejanje vode sanitarne ptv - Solarni sistem za grejanje toplu vodu - Soarni kolektori - Solarni paneli - vakuumski vakuum - Solarno grejanje
Solarni sistemi-Solarno grejanje vode za kuće,motele,industriju

          Solarni sistemi - Solarni paneli, Solarni vakuumski kolektori - Solarni sistemi za grejanje i struju - Obnovljivi izvori energije - Specijalizovano preduzeće - Uniss Com Lab
                 
U N I S S  C O M  L A B  d.o.o. 

SOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za struju - Solarni paneli kolektori za struju elektricnu energiju - Solarni sistemi za vikendicu
Solarni sistemi-Struja za kuće,
vikendice,udaljene objekte,salaše

Solarni sistemi Srbija_Uniss Com Lab_Solarni vakuumski koektori_Solarni sistemi, paneli za grejanje kuce, vode i struju
 

SOLARNI SISTEMI za solarno grejanje vode i kuće - toplotna energija 
u sprezi sa toplotnom pumpom, direktna konverzija sunčevog zračenja preko solarnih termalnih vakuumskih kolektora može iskoristiti za izgradnju toplotnih/termalnih akumulacionih sistema za grejanje,
dogrevanje kuće, grejanje bazena, grejanje sanitarne tople potrošne vode STV - PTV, čija je primena veoma rasprostranjena.
 Solarni sistemi za solarno grejanje - dogrevanje kuće, mogu se izvesti samo solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima heat - pipe, u sprezi sa nekim drugim oblikom konvncionalne energije, energetski najefiksnija kombinacija sa toplotnom pumpom.

 Tehnološka inovacija u proizvodnji naj novijih solarnih tehnologija
 
sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima, WesTech solarni
vakuumski kolektor, tj. lančani skup solarnih vakuumskih cevi-heat pipe, projektovan za maksimalnu energetsku efikasnost i u teškim uslovima sunčevog zračenja, aktivan i na spoljnim temperaturama ispod 0
°C.
 Solarni sistemi za grejanje kuće,vodeSOLARNIO SISTEMI - Solarni sistemi za solarno grejanje kuće, vode - Solarni paneli - Solarni kolektori - Solarno grejanje - Toplotne pumpe - Solarni sistem za grejanje kuće, vode

 

SOLARNI SISTEMI za solarno grejanje vode sanitarne PTV - toplotna energija, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju.
Toplotno dejstvo sunčevog zračenja predstavlja veoma pogodan i besplatan izvor obnovljive energije za grejanje potrošne sanitarne vode , u domaćinstvima , industriji , turizmu ... U najčešćoj primeni su odvojeni SPLIT - sistemi za solarno grejanje sanitarne - tople potrošne vode STV - PTV, koji se sastoje iz primarnog i sekundarnog instalacionog kruga. Stepen efikasnosti primene ovakvog sistema je veoma visok, postavljenjem solarnog vakuum kolektora i solarnog bojlera veće zapremeine sa pratećim kompnentama, eliminiše se postojanje više manjih bojlera u domaćinstvu i stiče se mogućnost za vreme zimskog perioda, zagrevanje sanitarne vode preko sistema centralnog grejanja, električnog dogrevanja ili nekog drugog oblika energije, pomoću solarnog kontrolera sa senzorima, rad je potpuno automatski.

 Solarni sistemi za grejanje vode, PTVSOLARNI SISTEMI - Solarni sistemi za grejanje vode, sanitarne ptv - Solarni paneli, vakuumski kolektori - Solarno grejanje

 

Solarni sistemi vakuumski za solarno grejanje vode, kuće - Solana akumulacija toplotne energije

Solarni sistemi - Solarni sistemi vakuumski za solarno grejanje kuce, vode - Solarni sistemi termalni
Solarni sistemi vakuumski - Solarno grejanje kuće
Solarni sistemi Solarni sistemi vakuumski za solarno grejanje kuce, vode - Solarni sistemi termalni
Solarni sistemi termalni - Solarno grejanje vode
Solarni sistemi - Solarni sistemi vakuumski za solarno grejanje kuce, vode stv ptv - Solarni sistemi termalni
Solarni sistemi toplotni - Solarno grejanje vode
Solarni sistemi - Solarni sistemi vakuumski za solarno grejanje kuce, vode - Solarna akumulacija toplotne energije - Solarni akumulatori toplote, baferi
Solarni sistemi za solarno grejanje kuće - Baferi

 

SOLARNI SISTEMI fotonaponski za struju, priozvodnju električne energije
Off-grid / Solarni autonomni PV fotonaponski sistemi, direktna konverzija sunčevog fotonskog zračenja u električnu energiju, preko solarnih fotonaponskih kolektora - solarnih panela za izgradnju solarnih elektrana - električnih sistema čija se električna energija koristi za osvetljenje i pokretanje aparata u domaćinstvima, vikendicama, udaljenim kućama, kamp kućicama, jahtama, splavovima, čamcima, kamp prikolicama, repetitorima i na mnogim drugim mestima gde postoji potreba autonomije električne energije za rad i pokretanje električnih uredaja i aparata raznih namena.

Takodje se može izgraditi solarni fotonaponski sistem, tj. solarna elektana za proizvodnju električne energije malih i velikih snaga sa priključenjem na elektro energetsku distributivnu mrežu. 

 Off-grid / Solarni sistemi za struju
SOLARNI SISTEMI - Solarni paneli, kolektori za struju, vikendice - Solarni sistemi, fotonaponski za struju, proizvodnju struje, električne energije - Solarni sistem za vikendicu, kuću - komponente - Solarni kolektori - Solarni paneli

 

 

Solarni sistemi fotonaponski za struju - Solarna akumulacija električne energije

Solarni sistemi - Solarni sistemi za struju - Solarni paneli pv fotonaponski za struju, proizvodnju struje, elektricne energije
Solarni sistemi za struju Fotonaponski PV paneli
Solarni sistemi - Solarni sistemi za struju - Solarni sistemi pv fotonaponski za proizvodnju struje, elektricne energije
Solarni sistemi za struju Fotonaponski PV sistemi
Solarni sistemi - Solarni sistemi za struju - Solarni sistemi pv fotonaponski za proizvodnju struje, elektricne energije
Solarni sistemi za struju Fotovoltni PV kolektori 
Solarni sistemi - Solarni sistemi za struju, pv fotonaponski - Soarni akumulatori za struju, proizvodnju elektricne energije
Solarni sistemi za struju Solarni akumulatori

 

 Sunce, neiscrpni generator energije i života, izvor je gotovo sve raspoložive energije na našoj planeti i kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, nezaobilazno je ne govoriti o neiscrpnoj energiji večitog generatora-Sunca.
Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, ima više sunčanih sati godišnje nego u većini evropskih zemalja i prateći statistiku, broj sunčanih dana i u toku zime se iz godine u godinu sve više povećava.
Ovaj statistički podatak nagoveštava blagi ulazak mediteranske klime na našim prostorima, stičući sve veće i veće uslove korišćenja solarne energije za solarno grejanje kuće, sanitarne vode i bazena.
Početak 21. veka, zahvaljujući ljudskom faktoru i novim tehnologijama, obeležen je epohalno snažnom ekspanzijom korišćenja sunčeve/solarne energije, kroz vidove novih tehnoloških dostignuća primenjenih u proizvodnji i projektovanju solarne tehnike, od kojih dva načina beleže vrhunac rasprostranjenosti u njihovoj primeni i upotrebi / 
 Vakuumski - termalni sistemi & Fotonaponski - električni sistemi.


SOLARNI SISTEMI - SOLARNI PANELI / SOLARNO GREJANJE SANITARNE VODE, KUĆE - STRUJA / DETALJNO

Solarno grejanje sanitarne vode PTV - STV / VIŠE

Solarno grejanje kuće - VIŠE

Solarno grejanje sanitarne vode - Komponente, oprema / Kolektori, bojleri, kontroleri, pumpni moduli / VIŠE 

Solarno grejanje kuće - Komponente, oprema / Kolektori, akumulatori toplote, kontroleri, pumpni moduli / VIŠE

Solarni paneli za struju - Komponente, oprema / Invertori, kontroleri, akumulatori baterije / VIŠE

Solarni paneli za grejanje - Solarni paneli za struju - Vrste - Modeli / VIŠE 

Solarni vakuumski kolektori za solarno grejanje vode, kuće, bazena / VIŠE 

Solarni fotonaponski kolektori za struju, električnu energiju / VIŠE 


SOLARNE KOMPONENTE ZA GREJANJE I STRUJU / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarni vakuumski kolektori - Solarni paneli - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarne vakuumske cevi - Vakuum cevi - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarni kontroleri - Mikroprocesorski-displej - WesTech Solar - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarni bojleri - Bivalentni - Inox - Čelik emajl - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI 

Solarni akumulatori toplote - Kombinovani rezervoari - Class A / KARAKTRISTIKE - TEHNIČKI DETALJI

Solarne pumpne grupe - Pumpni moduli - Class A / KARAKTERISTIKE - TEHNIČKI DETALJI


SOLARNE KOMPONENTE ZA GREJANJE / CENA - CENOVNIK 

Solarni SPLIT sistemi - Komponente za solarno grejanje kuće - Class A / HIT CENA / CENOVNIK .......uskoro

Solarni SPLIT sistemi - Komponente za solarno grejanje sanitarne vode - Class A - HIT CENA / CENOVNIK

Solarni SPLIT sistemi - Komponente za solarno grejanje kuće i vode - Class A / HIT CENA / CENOVNIK .......uskoro

Solarni vakuumski kolektori - Vakuumski paneli - WesTech Solar - Class A / HIT CENA - CENOVNIK

Solarni kontroleri - Automatike - Displej mikroprocesorski - WesTech Solar - Class A - HIT CENA / CENOVNIK

Solarne pumpne grupe - Pumpni moduli - MEIBES - Class A - HIT CENA / CENOVNIK 


UNISS COM LAB d.o.o. - Specijalizovano preduzeće za solarnu energiju, toplotne pumpe, obnovljive izvore energije

O NAMA       KONTAKT

(c) Copyright 2008. unissgrejanje.com / Site map  All rights reserved.